Profilerte navn fra samfunnsdebatten til Sommer-Melbu

Disse er redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og professor Nils Christian Stenseth, som alle tar opp samfunnsaktuelle spørsmål i siner respektive foredrag.

Harald Stanghelle kommer til Sommer-Melbu.  Foto: Inge Krossøy

Hadsel

Sistnevnte skal blant annet prate om hvordan torsken påvirkes av variasjoner i klimaet, og hvordan den påvirkes av beskatning utenfor Lofoten, Vesterålen og Barentshavet, heter det i en pressemelding.

Professor Nils Chr. Stenseth er en norsk økolog og evolusjonsbiolog. Han har fått mange priser og utmerkelser for sitt arbeid i inn- og utland, blant annet Norsk forskningsråds pris for fremragende forskning, og Norges forskningsråds formidlingspris. Stenseth var leder av Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) ved Universitetet i Oslo frem til høsten 2018.

Sosialantropolog Thomas Hylland besøkte Sommer-Melbu første gang for 25 år siden og skal være med på forelesningsserien «Strømninger i Europa og Nordområdene». De fleste kjenner Hylland Eriksen gjennom hans mange bokutgivelser og ellers en rekke opptredener i det offentlige ordskifte de siste 25 årene. Han skal også snakke om miljøet, der spørsmålet "er grønn vekst mulig i nord?, blir noe av det han har på agendaen.

Pressemannen Harald Stanghelle tar også turen. Han har jobbet i media siden 70-tallet og har blant annet vært redaktør i Dagbladet. På 200-tallet har han primært hatt ulike redaktørroller i Aftenposten, før han gikk i fjor høst. Stanghelle har ved flere anledninger mottatt heder for sitt journalistiske arbeid og har blant annet vunnet SKUP-prisen (1991), Den store journalistprisen (2001) og Gullpennen (2006). Under foredraget sitt på Sommer-Melbu, retter han søkelys på ulike tendenser i den moderne offentlige debatten.

«Vi ser økte motsetninger i våre demokratiske samfunn. Fellesskapene forvitrer og respekten for fakta er på vikende front. De sosiale mediene kan vise seg å være demokratiets trojanske hest. Eller er dette bare en overgangsfase i en digital revolusjon vi bare har sett den spede begynnelse på?», er noen av spørsmålene han skal forsøke å svare på.

Årets utgave av Sommer-Melbu finner sted i tidsrommet mellom 5.- 14.juli.