– Slik jeg ser det er vi blitt styrket med dagens styrevedtak

Engasjementet lokalt i Vesterålen for å beholde studietilbudene på Stokmarknes, har vært stort. – Jeg tror det har vært viktig i prosessen mot resultatet vi ser i dag, sier studiestedsleder på Stokmarknes, Barbo Fjellheim Holm, som er førnøyd med at utdanningene nå er sikret.

Barbro Fjellheim Holm er strålende fornøyd med at styret i Nord universitet sikret framtidas utdanning av sykepleiere og lærere på Stokmarknes.   Foto: Arkivfoto

Hadsel

Onsdag var styret for Nord Universitet samlet for å vedta fremtidens studiestruktur.

– Vi har et universitet både før og etter styremøtet. Men det vi vedtar i dag vil utforme universitetet i lang framtid. Jeg ser fram til å få et vedtak i saken, at tid, krefter og ressurser blir frigjort for faglig utvikling, sa Jim Simonsen Jenssen i styremøtet.

Det blir utdanning av sykepleiere med årlig opptak, og masterutdanning av lærere på Stokmarknes. Med det forslaget ligger det til grunn at Nesna og Sandnessjøen avvikles som studiesteder. Det avgjorde styret i Nord universitet onsdag.

Stort engasjement

Også underveis i styremøtet ble det store engasjementet som lokaliseringssaken har bragt med seg, løftet fram.

– Om man ikke før hadde hørt om Nord Universitet, så har alle det nå, ble det slått fast.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein påpekte viktigheten av et universitet mellom Tromsø og NTNU.

– Jeg håper det engasjementet som har vært rundt Nord Universitet fortsetter. Vi er en viktig del for regional utvikling og har viktige samarbeidspartnere i næringslivet, at dette samarbeidet fortsatt blir godt fremover og at vi går fremover med det å lykkes som universitet. Alle er enige om at det er viktig å ha et universitet mellom Tromsø og NTNU, der vi leverer kandidater og fagpersoner, sa hun.

Barbro Fjellheim Holm er fornøyd med dagens styrevedtak.

– Vi er sikret og slik jeg ser det er vi styrket. Fordi vi får beholde fagmiljøet, vi får fortsette å utdanne gode sykepleiere og vi får en styrking av lærerutdanninga. Det er vi veldig fornøyde med, sier hun.

– Det har vært et enormt engasjement både i Nordland og Nord-Trøndelag og egentlig også utenfor fylkene. Det er veldig mange som har hatt meninger om denne prosessen og hvordan de ønsket utfallet skulle bli, sier Holm.

Har behov for kompetansen

– Det viser seg også for Vesterålen sin del, der vi har hatt et stort engasjement for å få beholde tilbudene. Det viser at det at Nord universitet er til stede i regionen, er veldig viktig. Både for de utdanningssøkende og selvfølgelig for regionen som har behov for den kompetansen vi utdanner, sier Barbro Fjellheim Holm.

Holm har under hele prosessen løftet fram viktigheten med å ha samlingsbaserte utdanninger.

– Vi har noen som er fulltidsstudenter og noen deltidsstudenter. At vi er samlingsbasert betyr at det ikke bare er studenter fra Lofoten og Vesterålen, men også studenter fra andre deler av landet. Det er de som ikke har mulighet til å flytte permanent, men har mulighet til å flytte i ei uke. Vi får søkere også utenfra distriktet til de samlingsbaserte utdanningene vi tilbyr. Og det gir muligheter til en annen gruppe enn heldagsstudenten og campusstudenten, sier hun.

– Det kan være mange grunner til at folk ikke kan flytte for å ta en utdanning. At vi har en mulighet for å gi et slikt tilbyd, er derfor veldig viktig, slår hun fast.

– Har ikke holdt pusten

– For å si det slik, jeg har ikke holdt pusten så mye og har egentlig vært ganske trygg på at vi skulle bestå, og at sykepleierutdanninga spesielt skulle bestå i Vesterålen. Vi er veldig glad for å ha fått svar på nå at vi også får beholde fagmiljøet, sier Holm.

Hun peker på at man i Vesterålen har lang og solid erfaring med sykepleierutdanning.

– Spesielt med det samarbeidet vi har med praksis og så mange studenter som vi har ute i praksis i Lofoten og Vesterålen, føler jeg meg trygg på at vi skal fortsette med det. Vi er veldig glad for de ansatte innen på sykepleie og helsefag, at de får fortsette å være med i Vesterålen, sier Holm.

At så mange har slått ring om studietilbudet, har hatt betydning.

– Jeg vil takke for engasjementet lokalt i Vesterålen, det tror jeg har vært viktig i prosessen mot det resultatet vi ser i dag, slår Holm fast.