Tilbyr kurs til hjerneslagpasienter og pårørende

Nordlandssykehuset Vesterålen tilbyr nå er tredagers lærings- og mestringskurs for dem som har hatt hjerneslag.

Kursleder Inger Lise Robertsen og overlege Johnny Olavsen er glade for å på nytt tilby hjerneslagpasienter dette kurset.   Foto: Ragna Renna

Hadsel

Kurset går over tre dager med en ukes mellomrom, opplyser Nordlandssykehuset Vesterålen.

Gjennom kurset får en møte erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt en erfaren brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer. På kurset vil en også lære gjennom å dele erfaringer med hverandre, skrives det i en pressemelding.

Viktig for å mestre hverdagen

– Vi er stolte av å på nytt kunne tilby kurs for hjerneslagpasienter og deres pårørende her i Vesterålen. Samme kurset ble kjørt tidligere i år og med gode tilbakemeldinger, sier kursleder og sykepleier Inger Lise Robertsen.

Hun sier videre at målet med kurset er å hjelpe denne pasientgruppen til å bedre mestre hverdagen.

–  Etter et hjerneslag er det mange symptomer og plager som kan begrense livskvaliteten, og vi ønsker med kurset å gi hjerneslagpasientene økt kunnskap slik at hverdagen hjemme oppleves enklere. Kurset er også for pårørende, som er en svært viktig ressurs som må tas vare på, sier hun.

Ulike faggrupper

På kurset vil deltakerne møte helsepersonell fra mange ulike faggrupper; både lege, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og sosionom. Det settes også av god tid til erfaringsutveksling.

– Det kan være en stor påkjenning både for pasientene selv, men også pårørende å mestre en hverdag etter gjennomgått hjerneslag. Å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer er av stor nytteverdi, sier rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret i Vesterålen, Ragna Renna.

Kurset holdes i september og deltakerne må være henvist fra lege.