Få fra Lofoten til Vesterålen for å føde

Fødende i Lofoten er også denne sommeren henvist til Stokmarknes eller andre sykehus. Ikke mange velger Stokmarknes.

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. 

Hadsel

Gjennom ordningen med fritt sykehusvalg, står de fødende fritt til å velge hvilket sykehus man ønsker å benytte.

Enhetsleder for føden på Stokmarknes, Lisa Jakobsen, sier hun i dag ikke har statistikk på hvor mange fødende fra Lofoten de har tatt imot på Stokmarknes i år, men under den sommerstengte perioden på Gravdal i juli blir det ikke mange.

– Om de velger å føde enten i Bodø eller på Stokmarknes blir opp til dem selv. For vår del på Stokmarknes er det ikke snakk om mange fødsler, kanskje to-tre i løpet av sommeren, forklarer hun.

Ved sykehuset på Stokmarknes har de normal drift ved fødeavdelingen gjennom hele sommeren.

– Selvsagt avvikler våre jordmødre ferie, og da leier vi inn vikarer når det er behov for det, presiserer Jakobsen.

Det er totalt 14 fast ansatte jordmødre ved Nordlandssykehuset Vesterålen.