Lyser ut 11 havfarm-stillinger

Nordlaks lyser nå ut stillinger til havfarmen, som er under konstruksjon.

FULL FART MOT REALISERING: Havfarm-prosjektet gjør at Nordlaks nå lyser ut 11 nye stillinger. ILLUSTRASJON: NORDLAKS 

Hadsel

Dette kommer frem av ei nyhetssak på bedriftens hjemmesider.

Nordlaks søker driftsleder og besetning på 10 personer som skal bemanne den første Havfarmen.

«Vi søker etter mannskap med kompetanse, pågangsmot og iver etter å ta del i prosjektet og skape gode resultater. Dette er en unik mulighet for å være med i et banebrytende prosjekt og til å være med på å forme fremtidens havbruksnæring.», heter et fra selskapet.

Havfarm 1, som det søkes besetning for, skal ligge stasjonært og vil ha en plassering sør-vest for Hadseløya.

«Den første sommeren skal Havfarmen gjennom et testprogram og innkjøring, før vi setter ut den første fisken i anlegget. Vi ansetter nå driftsleder og den faste besetningen på to skift á 5 personer som skal jobbe om bord i Havfarmen. Målet er at mannskapet skal være klart i Nordlaks - systemet innen 1. januar 2020. Tiden frem til Havfarmen ankommer blir brukt til opplæring, kursing og til å bli kjent med enheten som nå er under bygging i Kina.», sier selskapet.

Her er Havfarm 1 tiltenkt plassert utenfor Hadseløya.  Foto: Fiskeridirektoratet