Mikalsen (V) reagerer på forholdene for eldre i Hadsel: Vil bygge nytt sykehjem på Melbu

Arne Ivar Mikalsen reagerer på medieoppslag om ståa i eldreomsorgen i Hadsel. Nå vil han bygge nytt sykehjem på Melbu.

Arne Ivar Mikalsen i Hadsel Venstre. FOTO: PER EIVIND KNUDSEN 

Hadsel

Tirsdag skrev Vesteraalens Avis og Vesterålen Online og Berit Nilsen, som var særdeles kritisk til behandlingen hennes mor fikk ved Stokmarknes sykehjem før hun døde tidligere i år. Hun ble flyttet fra omsorgsbolig ved Skomakerlund omsorgsboliger til Stokmarknes sykehjem i februar. Her ble hun plassert på dobbeltrom.


Refser Hadsel kommune for eldreomsorgen etter morens død:

– Jeg er forbanna på hvordan mamma hadde det de siste månedene av livet

Berit Nilsen retter sterk kritikk mot Hadsels eldreomsorg. – Jeg er forbanna og bitter på hvordan mamma hadde det de siste månedene av livet sitt, sier hun.


Arne Ivar Mikalsen i Hadsel Venstre, reagerer sterkt på det han leste.

– Så er det åpenbart for Hadsel Venstre at antall sykehjemsplasser er for få. Dette har alle visst lenge. Det er uverdig at mennesker som er på sitt siste, er syk og eller dement, må dele rom med andre, sier Mikalsen til Vol.

Mikalsen påpeker at Sortland kommune har vedtatt å bygge nytt sykehjem for personer med demens. Hver ny plass er taksert til 3,4 millioner. Staten kan gi betydelig støtte for å bygge nye sykehjem. Det er et viktig poeng i seg selv.

– Det er fra alle hold dokumentert fremtidige utfordringer knyttet til mangel på sykepleiere, og med en stadig eldre befolkning vil det bli behov for flere sykehjemsplasser, ikke færre. Da Arbeiderpartiet i Hadsel gikk til valg sist, da var det med fem punkt om eldreomsorg. Det som ikke kom frem, var at de skulle legge ned Ekren FØR et nytt tilbud var på plass. Det legger seg inn i rekken av hvordan politiske vedtak har blitt gjennomført de siste årene, da elevene på Sandnes skole måtte flytte FØR ny skole stod ferdig, fortsetter Mikalsen.


Celius til Vol: – Pasienter på dobbeltrom ingen ekstraordinær situasjon

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius, sier til Vol at dobbeltrom ved sykehjem i Hadsel er noe en vil unngå, men at det i en periode blir vanskelig å komme helt vekk fra.


Eget rom

Mikalsen sier videre at han og hans parti vil ha slutt på slike forhold som Berit Nilsens mor opplevde.

– Hadsel Venstre vil sette alle kluter til slik at det ikke skal være slik som er beskrevet fra flere pårørende i kommunen. De syke og de som trenger mest stabilitet og ro, skal få eget rom. Vi ønsker at et nytt sykehjem skal bygges på Melbu.


Jan Steffensen (MOS):– Beklagelig politikk

Jan Steffensen (MOS) mener eldreomsorg bør bli en viktig sak i valget, men også de kommende årene for Hadsel. – Vi har altfor få plasser, sier han.


– Bedre på Melbu


Mikalsens klare anbefalning er å bygg nytt, på Melbu.

– Det ble frarådet fra mange hold å bygge ut på Ekren og det vil etter vårt syn være bedre for både ansatte, pårørende og brukere at vi bygger på Melbu. Da vil hjemmetjenesten kunne ha base nærmere brukerne, pårørende kan være nærmere sine, og det er mindre sårbart når man har større fagmiljø.

Han mener også at bosenteret på Riarhaugen ikke kan brukes til evig tid.

– Riarhaugen har heller ikke uendelig levetid, og det vil være behov for oppgradering også der. Vi vil satse på eldreomsorgen og de eldre slik at tilbudet de får er trygt og at de er nært andre tjenester. Ved satsning på Melbu vil også fremtiden til legekontoret stå sterkere og akkurat slik som det argumenteres med på Stokmarknes, kan en positiv konsekvens være at flere søker seg til stillinger innenfor helse.

Han mener at fordelingen mellom Stokmarknes og Melbu i dag er for skeiv.

– Det er bygd HDO på Stokmarknes, nytt helsehus er på tur og det bygges ny Stokmarknes ungdomsskole. Melbu har også fått ny skole og det satses på å oppgradere de andre skolene rundt om i kommunen. Nå er det de eldre i kommunen sin tur!, sier han og avslutter:

– Den situasjonen som nå er i Hadsel, må undersøkes og det må så snart som praktisk mulig komme en løsning. Dette er ikke verdig for de det angår. Jeg tenker slik: De aller fleste av oss vil en eller annen gang komme i kontakt med eldreomsorgen, enten som pårørende eller bruker. Da kan vi stille oss spørsmålet om hvordan vi selv vil ha det. Der det er vilje er det også en løsning.