Har funnet smittekilden etter legionella-dødsfallet i Hadsel

Hadsel kommune har nå funnet kilden til legionellasmitten i kommunen.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel Marion Celius. 

Hadsel

I juni ble det påvist legionellasmitte hos en bruker i Hadsels helse- og omsorgstjeneste. Vedkommende døde på sykehuset 12. juni.


Legionellasmittet person døde i Hadsel

– Hadsel kommune har mottatt det triste budskapet om at pasienten som i forrige uke fikk påvist legionellasykdom døde på sykehuset onsdag morgen.

 

I tiden etter at smitten ble kjent, har kommunen jobbet iherdig med å finne smittekilden. Personen hadde vært i befatning med flere offentlige bygg og anlegg på kort tid, herunder to kommunale lokasjoner.

– Gjennom sommeren har vi gjennomført utvidet prøvetaking, og det er blitt tatt et stort antall prøver som vi nå har fått resultatene av, forteller helse- og omsorgssjef Marion Celius i ei pressemelding fra Hadsel kommune.

Hun presiserer at det ikke har blitt oppdaget noen flere tilfeller av smitte hos pasienter eller andre personer.


Smittekilden ikke identifisert

Mener å ha kontroll på legionella-smitte

– Et tilfelle av legionella er oppdaget hos en bruker i helse- og omsorgstjenesten i Hadsel kommune. Det skriver helse- og omsorgssjef Marion Celius i en pressemelding.

 

Det har blitt gjort funn på Stokmarknes sykehjem. Vannsystemet ved den andre aktuelle kommunale lokasjonen er etter grundig testing «frikjent».

– Funnet er imidlertid ikke av den typen legionellapasienten var smittet av. Legionellabakterien kan komme i mange ulike former, og det er usikkert om typen det er gjort funn av kan fremkalle sykdom. Folkehelseinstituttet har sagt at det kan være vanskelig å spore kilden i dette tilfellet, og at det er usikkert om man i denne situasjonen vil kunne finne kilden. Istedenfor å ta nye prøver bør man fokusere på tiltak for å hindre videre smitte av andre beboere, og iverksette tiltak for sanering av anlegget, slik at blant annet pasientenes hygiene lettere kan ivaretas. Dette er bestemt og avklart med pasientens pårørende. Anlegget ved Stokmarknes sykehjem vil dermed bli behandlet som om det er smittekilden, sier kommuneoverlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset.

Blindrør fjernet

Blant annet er nå blindrør i systemet fjernet, og hele røranlegget skal spyles med varmtvann nå som prøvetakingen er ferdig. I tillegg vil det bli montert et såkalt sølv/kobber-anlegg, som dreper alle typer vannbakterier, herunder alle typer legionellabakterier, på sykehjemmets vanninntak. Det arbeides også med utarbeidelse av rutiner for å sikre kommunens anlegg i fremtiden.

Tiltakene med skylling som alternativ til dusjing og koking av vann for sikkerhets skyld har vært videreført gjennom hele sommeren.


Har vært i kontakt med Sortland for å høre om deres erfaringer

Helse- og omsorgssjef i Hadsel Marion Celius sier til Vol at de har vært i kontakt med Sortland for å høre om deres erfaringer etter at en person døde av legionella-smitte.

 

– På den måten er normal hygiene opprettholdt, samtidig som vi har forhindret at andre har risikert smitte. Jeg vil benytte anledningen til å berømme de ansatte som har jobbet med ekstraordinære tiltak over lang tid, sier helse- og omsorgssjef Celius.

Vil fortsette

Hun viser til at kommunen har hatt jevnlig kontakt gjennom hele sommeren med Folkehelseinstituttet og laboratoriet der prøvene har blitt analysert.

– Ferieavvikling hos oss og de andre partene har imidlertid ført til at arbeidet har tatt litt lenger tid enn det ville gjort i en vanlig hverdagssituasjon, sier Celius.

– Vi fortsetter den samme forebyggende praksis som vi har hatt gjennom hele sommeren, inntil nye nevnte tiltak er på plass. Det er derfor ingen grunn til å frykte nye sykdomsutbrudd hos beboere eller ansatte, sier kommuneoverlegen.