Se hvor du fra mandag av kan forhåndsstemme

Fra førstkommende mandag kan du forhåndsstemme i din bostedskommune. I Hadsel kommune ventes det største innrykket av stemmevillige i denne perioden.

I Hadsel regner de med å få storinnrykk av stemmer under forhåndsstemmingen. Fra venstre er valgmedarbeiderne Marianne Jakobsen og Gerd Emilie Hanssen.  Foto: Hadsel kommune

Hadsel

I Hadsel kommune vil det ifølge en pressemelding fra kommunen tas imot forhåndsstemmer på Melbu skole og på rådhuset på Stokmarknes hver hverdag frem til fredag 6. september.

Her er forhåndsstemmingen åpen fra 09:00 til 15:00, med unntak av torsdag 5. september da det vil være mulig å forhåndsstemme frem til 18:00.

I Sortland kommune vil det ifølge valglokaler.no være mulig å forhåndsstemme på servicetorget på rådhuset alle hverdager frem til 6. september.

Her holder de åpent fra 08:00 til 15:00. Lørdag 31. august holder de også åpent fra 10:00 til 13:00, også holder de åpent til 18:00 torsdag 5. september.

I Øksnes kommune vil man kunne forhåndsstemme ved Øksnes rådhus alle hverdager fra 08:00 til 15:00.

Torsdag 22. august holder de åpent til 17:00, og lørdag 24. august fra 11:00 til 13:00. Mandag 26. august til fredag 30. august er åpningstidene 10:00 til 14:00, mens de lørdag 31. august holder åpent fra 11:00-13:00. Fra og med mandag 2. september til og med fredag 6. september, er åpningstidene 10:00-14:00.

I Bø kommune kan man forhåndsstemme ved Bø rådhus og Bøheimen.

Ved Bøheimen kan man forhåndsstemme mandag 26. august 12:00 til 14:00, onsdag 28. august fra 12:00 til 14:00, fredag 30. august fra 12:00 til 14:00, mandag 2. september 12:00 til 14:00, onsdag 4. september 12:00 til 14:00 og fredag 6. september fra 12:00 til 14:00.

Ved rådhuset kan man stemme kan man stemme alle hverdager fra og med 12. august til og med 6. september fra 09:00 til 15:00. Lørdag 31. august kan man stemme fra 10:00 til 14:00, mens man vil kunne stemme fra 12:00 til 14:00 søndag 1. september.

I Andøy kommune kan man forhåndsstemme ved Risøyhamn skole og ved rådhuset.

Ved Risøyhamn skole kan man stemme alle hverdager fra 12. august til 6. september i tidsrommet 09:00 til 13:00.

Ved rådhuset på Andenes kan man forhåndsstemme alle hverdager fra 12. august til 6. september fra klokken 08:00 til klokken 15:00.

I Lødingen kommune kan du forhåndsstemme ved Lødingen rådhus.

Rådhuset holder åpent for forhåndsstemming alle hverdager fra 12. august til 6. september fra 08:00 til 14:30.

– Målet er høyest mulig valgdeltakelse

I Hadsel kommune venter de det største trykket av stemmevillige i perioden man kan forhåndsstemme. I 2017 valgte 1.382 av de stemmeberettigede å forhåndsstemme, som er 31 prosent av de totale stemmene som kom inn.

– Det viktigste målet er selvsagt høyest mulig valgdeltakelse, uansett når stemmeseddelen blir levert. Men jeg håper og regner med at vi vil få inn over 1.000 forhåndsstemmer i år, sier valgansvarlig i Hadsel kommune, Gerd Emilie Hanssen.