Statsministeren synes kommunal transporthjelp er et godt forslag:

– Viktig at man tar vare på folket på bygda

For Michal Reinholdtsen og familien utgjør ferga et hinder når barna Johannes (8) og Torstein (10) skal delta på fritidsaktiviteter.

Statsminister Erna Solberg synes Hadsel Høyre ide om å gi kommunal støtte til transport til fritidsaktiviteter for barn er en god ide.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

– Hver trening utgjør 300 kroner i reiseutgifter med ferga, sier Reinholdtsen.

Høyres Lena Arntzen tok opp problematikken med reiseutgifter for småbarnsfamilier på Strønstad og Fiskebøl med statsministeren. Når barna skal delta på fritidsaktiviteter må de krysse fjorden, og ferga blir en terskel.

På samme vilkår

Å krysse ferga over Hadselfjorden med bil koster 254 kroner for to voksne og to barn. Skal man gjøre dette en gang  i uka, eller mer blir utgifter til transport for å delta på fritidsaktiviteter fort langt over tusen kroner i måneden.

Familien, bestående av Michal Reinholdtsen, Tonje Ulriksen, Torstein og Johannes stortrives på Strønstad, men for å drive med de fleste fritidsaktiviteter, må fjorden krysses.

– Vi har skolen, og vi har fotballbingen som vi har bygd selv på Fiskebøl. Guttene er altså med på fotball på Melbu og da går det en dag når de skal på trening. De er ikke eldre enn at vi synes de må ha følge på ferga, særlig på vinteren, og da må vi ta bilen også. Det har med sikkerhet å gjøre, fordi det kan være innstillinger på grunn av vær og vind, eller tekniske problemer, og vi kan ikke la dem være overlatt til seg selv, sier Reinholdtsen, da familien møtte statsministeren på ferga lørdag.

– Kontingenten for å delta på fotball er på 400 kroner i året, mens transporten er det mangedobbelte. Det blir dumt å sette kostnadene opp mot ungene sin ungene sin sosialisering, påpeker Michal Reinholdtsen.

Og når begge gutta, både Johannes og Torstein spiller fotball blir det fort mye farting over fjorden.

–Jeg synes det er viktig at vi tenker på de unge i hele Hadsel.  Alle barn skal ha lik mulighet til å være med på fritidsaktiviteter, enten det er fotballl, kino eller det å være med venner, sier Lena Arntzen (H).

– Fin løsning med lokale tiltak

Arntzen tilføyer at på Strønstad er det små forhold, og det kan gjøres enkelt å løse problematikken med en kommunal støtte. Statsminister Erna Solberg synes det høres ut som en god løsning å gi støtte.

Hun viser til at Hordaland innførte ungdomskortet. Alle unge betaler 400 kroner per måned i offentlig transport.

– Man sa førtst det kom at det ikke ville la seg gjøre, men det er en god løsning å ha noen slike lokale tiltak, sier Solberg. Hun legger til at om kommunen har økonomi til det, kan man subsidisere skyss-kostnader.

Michal Reinholdtsen viser til at det er viktig at kommunen tar vare på folket på bygda Strønstad. Og viser til at bygda med planene for fremtida er et spennende sted, der man ønsker flere tilflyttere. Da er tiltak som støtte til transport gull verdt.

– At kommunen viser at man tar vare på folk fra Strønstad, synes jeg er viktig. Vi har tross alt ikke kollektivtransport i det hele tatt, sier han.

Statsminister Erna Solberg i strålende humør. Av Michal Reinholdtsen fra Strønstad er hun lovet skyss under fjorden, når tunnelen er på plass.  Foto: Tone M. Sørensen

Positiv til tunnel under fjorden

På spørsmål til hva statsministeren tror om Hadselfjordtunnel, var hun veldig positiv, og sier at det ser hun ikke som en umulighet. Men poengterte dog at det er veieier Nordland fylkeskommune som får ta beslutningen.

Michal Reinholdtsen gav statsministeren et løfte på stående fot:

– Om 20 år når tunnelen er på plass, skal du få sitte på og jeg kjøre deg gjennom Hadselfjordtunnelen som den aller første, sa han.