– På høy tid å få på plass arktisk oljevernbase på Fiskebøl

Med partilederen på visitt, nyttet Kurt Jenssen (Sp) sjansen til å fremme oljevernbasen på Fiskebøl. – Det er på høy tid at det kommer en avgjørelse, sier han.

Utålmodig på Fiskebøl sine vege: Kurt Jenssen (Sp) mener et fullskala testanlegg for arktisk oljevern må må plass.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var i helga på rundreise i både Vesterålen og Lofoten, som en del av valgkampen.

Partiets ordførerkandidat i Hadsel, Kurt Jenssen nyttet høvet til å ta opp saker som er viktige for kommunen.

Har ventet i seks år

Da statsminister Erna Solberg (H) var på reise i regionen, uttalte hun seg om Hadselfjordtunnelen, men ikke uttalt positivt.

– Det hun egentlig gjorde var å si nei på en fin måte, at det ikke var hennes bord, sier Kurt Jenssen, som har snakket om Hålogalandsveien med Sp-lederen, og viktigheten av å få finansiering på plass her.

Reisen gikk også innom Fiskebøl, her man i en årrekke har ventet på avklaring om et arktisk oljevernsenter. Ifølge planene kan det på Fiskebøl realiseres fullskala testsenter, med lokaliteter både ute og inne i bygg, for å få mest mulig realistiske øvelser og tester.


Slik kan testsenteret på Fiskebøl bli seende ut

Dersom det blir bygget et fullskala testanlegg for arktisk oljevern på Fiskebøl, er det slik det kan bli seende ut – i følge en fersk utredning.

 

– Når det gjelder Fiskebøl er det veldig synd at man ikke har klart å få noe på plass før valget. Her har man nå venta i seks år på ei avklaring, sier Jensen.

Han viser til at olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ikke har klart å få gjennomslag for saken i regjering.

Mangel på framdrift

– I 2015, i 2017 og i 2019 har det ikke kommet noen avgjørelse. I begynnelsen av januar var jeg selv med på et møte i samferdselsdepartementet, der det ble pekt på mangelen på framdrift. At man ikke har klart å komme i gang med noen gjennomføring, gjør at man må stille spørsmål med om at det ikke er intensjonen å realisere basen, spør han retorisk.

Statsministeren kom imidlertid med forsikringer om at en avgjørelse skal tas før jul i år.

– Kystverket har på sin side signalisert at de ønsker en arktisk beredskapsbase i Horten, sier Jenssen hoderystende, før han humoristisk legger til:

– Jeg har sagt at der finnes ikke den ismaskin i verden som er stor nok til at man klarer å få et arktisk miljø for en beredskapsbase i Horten, humrer han.

–Jeg håper på at der vil komme ei avklaring, Fiskebøl er det naturlige valget, slår Jenssen fast.


– Vi fortjener noen svar om Fiskebøl, Solberg!

Stortingsrepresentanter for Sp, Willfred Nordlund og Siv Mossleth, er klare i sin sak. Et testsenter for oljevern lagt til Horten vil være et svik mot hele Nord-Norge.Åpnet Oljevernsenteret:

– Eksempel på at ting ikke må ligge det sentrale østlandsområdet for å fungere

Mandag var det åpning av Senteret for oljevern og marint miljøsenter i Svolvær. Åpningen sto samferdselsminister Jon Georg Dale for.Senter for oljevern og marint miljø:

Utålmodig på Vesterålen sine vegner

– Lokaliteter og oppgaver i Hadsel på må på plass innen 2019, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth om Senter for oljevern og marint miljø (SOMM).Oljevernsenter:

Samlet løsning på Fiskebøl koster mest

Dersom det blir bestemt at det skal bygges både innendørs og utendørs testfasiliteter for å styrke norsk oljevern og innsats mot marin forsøpling og synergier, blir Fiskebøl uansett med på utbyggingen, men en samlet løsning på Fiskebøl blir i så fall det mest kostbare alternativet.