Åpner private legekontor både på Sortland og Melbu

Misnøye med fastlegeordningen er årsaken til at Rune Steinum åpner privatpraksis på Melbu og Sortland.

Rune Steinum er i gang med privatpraksis på Sortland og Melbu.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Rune Steinum er spesialist i allmennmedisin, i tillegg til å være sjømannslege og petroleumslege.