Seks saker du må følge ekstra nøye valgnatta i Vesterålen

Hva er de største spenningsmomentene ved årets kommunevalg i Vesterålen?

Takk: For snart fire år siden overlot ordfører Kjell Børge Freiberg ordførerkjedet til Siv Dagny Aasvik. Nå er det snart hennes tur til å gi det videre til en ny ordfører. Arkivfoto: Knut Ivar Aarstein 

Hadsel

1.Rent Sp-flertall i Andøy?

Under stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 71,7 prosent oppslutning. VOL har hatt to meningsmålinger, en i uke 19 og en i uke 34. I den første målte vi Sp til 49 prosent og i den andre til 57 prosent. Dersom Knut Nordmo, Sps ordførerkandidat, ikke får rent flertall alene, vil det være en av de største overraskelsene ved dette valget.

(Saken er endret: Det manglet et ikke i den siste setningen)

Andre ting å se opp for: Får Ap mer eller mindre enn 15 prosent og får Høyre mer eller mindre enn 10 prosent oppslutning?


2. Hvem blir ordfører i Sortland?

På den siste meningsmålingen for Sortland var det dødt løp mellom Ap og Senterpartiet, De to partiene lå i uke 34 an til å ta seks plasser i kommunestyret hver. Dette er et resultat som er litt skuffende for Ap, som ligger an til å miste to seter. For Sp er et valgresultat på seks kommunestyreplasser en gedigen suksess. Det kan gi en ordfører fra Sp. Nøkkelen sitter SV og Rødt med.

Dermed kommer også politikken inn i bildet. Rødt, SV og Sp vil at skolene i Sigerfjord og Maurnes skal bestå, mens skoleplanen legger opp til en ny skole på Strand skal erstatte de to.

Vi vil tippe at Arbeiderpartiet svelger kameler for å få ordførervervet, og vil trolig også måtte gjøre det i skolesaken for å få makt. SV, Rødt og Sp ligger an til å kapre 11 mandater og vil kreve at skolene vernes for at det skal bli en politisk avtale.

Det er nærliggende å tro at Karl Erling Nordlund blir ordfører dersom Senterpartiet blir større enn Arbeiderpartiet. Sortlandspolitikerne bør imidlertid gjøre en større jobb for å gjøre seg selv og deres partiers standpunkt mer kjent. De fleste velgerne i Sortland sier at de ikke vet hvem de foretrekker som ordfører, men blant dem som har bestemt seg, er Marthe Hov Jacobsen, Høyre, en favoritt. Hun er tre prosentpoeng mer populær i vår måling enn Tove Mette Bjørkmo. Hov Jacobsen måles likevel ikke til mer enn 18 prosent. Karl Erling Nordlund har størst potensial til forbedring. Han har velgerne, men bare seks prosent foretrekker han som ordfører. Nordlund er nesten usynlig i sosiale medier, og trenger åpenbart kursing i hvordan man snakker med velgerne i dagens samfunn. Sortland SPs hjemmeside på Facebook oppdateres ikke akkurat daglig, og har få som følger siden sammenlignet med Sortland Høyre, som kan bli det største partiet ved valget.

Karl Erling Nordlund og Sp er godt likt av velgerne, men er nesten helt usynlig på sosiale medier. Kan det velte ordførerplanene?  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

 

3.Hvem blir ordfører i Øksnes?

Også i Øksnes er mye av spenningen knyttet til ordførervalget. I Øksnes handler det om å samle 11 mandater for å få ordføreren.

Senterpartiet, som har tidligere Ap-ordfører John Danielsen på topp, ligger an til et brakvalg og kan kapre syv seter i kommunestyret. Høyre og Frp er ventet å støtte Senterpartiet. I så fall har disse tre partiene 11 mandater dersom vi legger VOLs måling i uke 34 til grunn der Høyre og FrP måles til to seter i kommunestyret hver.

KrF og Venstre har sagt de vil støtte Arbeiderpartiet. Det samme vil nok SV, om ikke annet så for å forhindre at Frp får noe å si i Øksnes. Det ligger an til å bli et tett valg.

Et annet spenningsmoment i Øksnes er Venstre. Partiet ble målt til 4,2 prosent i uke 19 og 2,8 prosent i uke 34. På grunn av feilmarginene i meningsmålinger, må det sies at også Venstre har en sjanse til å kapre seter i kommunestyret. Det kan forrykke balansen til fordel for Arbeiderpartiet og fortsatt styre av Karianne Bråthen. Rødt er også et usikkert kort. I uke 19 målte Norfakta partiet til 4,2 prosent. I uke 34 målte Rødt til 1,8. På grunn av den samme feilmarginen, må det også erkjennes at Rødt har en sjanse. Det betyr i så fall ytterligere stemmer til at Øksnes fortsatt skal ledes av Karianne Bråthen. Hun ble på sin side oppildnet av vår siste meningsmåling, som var på linje med 2015-valget.

Karianne Bråthen kan få hjelp av Venstre og Rødt i sluttspurten. Får hun fortsette som ordfører? 

 

4.Vinne Høyre alene i Bø?

I Bø er det 19 plasser i kommunestyret. I denne kommunestyreperioden har Høyre og Ap hatt 12 seter. De to partiene måles hver for seg til 11 seter i dag, men Høyre ligger an til å kapre åtte av dem. Det betyr at Høyre er i posisjon til å skape et rent flertall alene. Partiet har drevet en sterk valgkamp, særlig på sosiale medier og via annonsering.

Dersom VOLs siste måling blir valgresultatet, fortsetter Sture Pedersen i fire år til. Mest sannsynlig fordi Ap vil støtte han. Det vil se rart ut om Ap distanserer seg helt fra Pedersen etter dette valget, all den tid partiene har stilt felles liste ved så mange valg. Det vil i så fall være en sterk indikasjon på at partiene har hatt større gnisninger internt enn det som har kommet offentligheten for øre.

Ordførermålingen VOL har laget, er også en sterk indikasjon på at Høyre kan bli enevinner i Bø. 55 prosent av velgerne vil ha Sture Pedersen, og «bare» 22 prosent sier at de ikke vet hvem de foretrekker som ordfører. Pedersen har støtte fra alle grupper, menn, kvinner, gamle og unge.

Sture Pedersen, nmmer tre fra Høyre, er i en egen klasse når det gjelder populæritet blant ordførerne i Vesterålen.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

 

5. Blir Bø «kretsmester» i valgdeltakelse?

Det andre punktet man kan følge med når det gjelder Bø, er valgdeltakelsen. I tre av de fem siste kommunevalgene har bøfjerdingene hatt størst valgdeltakelse. I 2015 var det «knock-out» fordel Bø. Deltakelsen var på 73,6 prosent. I 2003 og 2011 hadde Lødingen større valgdeltakelse enn Bø, men Lødingen ligger strengt tatt ikke i Vesterålen.

Det er grunn til å tro på høy valgdeltakelse også denne gangen. Høyre og Ap har skilt lag. Vil det bevege flere til å avgi stemme for å sikre at deres kandidat får stemmer?

6. Hvor dypt blir Aps fall i Hadsel?

Siv Dagny Aasvik stilte til valg som ordførerkandidat i 2015 med ei spennende liste, en velorganisert valgkamp og en kampiver vi sjelden har sett i lokalpolitikken. Hun feide FrPs populære Kjell Børge Freiberg ut av ordførerstolen, og manglet bare fire mandater på å styre alene med Aps 11 mandater. I uke 19 målte Norfakta Hadsel Ap til syv seter og i uke 34, men bare til fire seter i uke 34. Dersom dette blir valgresultatet er det katastrofalt for Hadsel Ap. Mange vil i en sådan stund kanskje være mest interessert i å snakke om nasjonale strømninger, Senterpartiets fremgang og «Nord-Norge»-opprøret, men dette vil kanskje ikke være nok. Det har vært gnisninger internt i partiet, og tidligere lokallagsleder i Hadsel Ap, har i leserinnlegg i det siste ytret seg kritisk om måten partiet har vært ledet på. Debattene har både handlet om politikk – nedleggelsen av ungdomstrinnet på Sandnes, Ekren-nedleggelsen og eiendomsskatt – men også om form. Stemmetallene fra Langøya krets blir særlig interessant å følge.

Kurt Jenssen ligger an til å bli ordfører i Hadsel, ifølge den siste meningsmålingen.  Foto: SILJE NILSEN

 

I Hadsel må ordføreren ha støtte fra 13 representanter i kommunestyret. Den siste meningsmålingen fra Hadsel indikerer at Sp alene får åtte mandater. Kurt Jensen kan dermed styre videre med støtte fra Ap og SV, som i dag, og trenger ikke å blande seg med Rødt, som ble utelatt fra samarbeidskonstellasjonen i 2015. Ap ligger som nevnt an til å vinne fire seter og SV ligger an til å doble til 2. Ordførermålingen for Hadsel gir Kurt Jenssen svak støtte. 55 prosent sier at de ikke vet hvem de foretrekker som ordfører. 15 prosent svarer Kurt Jenssen, Sp, og 11 prosent svarer Arne Ivar Mikalsen, Venstre.

Et annet spenningsmoment i Hadsel, er Fremskrittspartiet, som ligger an til katastrofetall. Den siste meningsmålingen indikerer at Erwin Teigen kan bli alene i kommunestyret for kommunen som en gang var FrPs utstillingsvindu for Nord-Norge.