Bankplassen asylmottak legges ned ved årsskiftet

Asylmottaket på Melbu legges ned ved årskiftet.

Bankplassen asylmottak er historie ved nyttår. Arkivfoto 

Hadsel

– Hadsel kommune er informert av UDI om at flyktningemottaket på Melbu, Bankplassen mottak, legges ned ved utløp av kontrakten 31.12.19. Det skriver fungerende ordfører i Hadsel, Kurt Jenssen i ei pressemelding.

Kommunen mottok beskjeden ved at fungerende kommunaldirektør fikk telefon fra UDI Nord ved assisterende regiondirektør.  Hun opplyste at på landsbasis skulle det reduseres med fire mottak og at Bankplassen hadde utløp av kontrakt ved årsskiftet.  

– På den bakgrunn ble det forklart at avtalen med UDI ikke ville bli forlenget.  Det betyr at det ikke er noen økonomiske eller kvalitative vurderinger som legges til grunn, men kun at kontraktstiden løper ut og det blir den enkleste måten å bygge ned mottakskapasiteten, skriver Jenssen i pressemeldingen.

La til rette i 2015

I 2015 la Hadsel kommune til rette for økt mottak og bosetning av flyktninger under det som da ble kalt flyktningekrisen. 

– Kommunen stilte opp på anmodningen fra storsamfunnet. Kommunen la til rette og bosatte enslige mindreårige for å avhjelpe en akutt situasjon. Vi har fått uhemmet skryt fra UDI for vårt arbeide med flyktninger, skriver Jenssen og fortsetter:

– Hadsel kommune beklager på det sterkeste at mottaket på Melbu som har vært aktivt bidragsyter i flere ti-år. Bankplassen har alltid stilt opp for storsamfunnet og ofres nå som et resultat av et pennestrøk i regjeringskvartalet. Bankplassen har i alle år vært svært konkurransedyktig i sine tilbud og det er derfor uforståelig at tilbudet nå legges ned.

Konsekvenser

For Hadsel kommune får dette store konsekvenser. I dag får 40 personer voksenopplæring. 30 Barne- og ungdomsskoleelever, hovedsakelig på Melbu.  15 barn i barnehager.  1. januar 2020 sitter disse på et annet mottak en plass i landet.

– For Melbusamfunnet vil dette bety mye, redusert handel blant annet, og reduserte andre aktiviteter. Direkte vil dette selvsagt få en konsekvens for de seks ansatte, for kommunens tilbud innen dette feltet og ikke minst for skole, barnehagene og alle andre felt innenfor kommunens tjenestefelt som har levert tjenester til disse menneskene. Nivået må tilpasses og 8-10 årsverk vil kunne bli berørt, avslutter Jenssen.