Beboerne på Bankplassen asylmottak i brev til UDI og Statsministeren:

– Det er her vi hører til

I et brev sendt til blant annet UDI, Statsministeren og Barneombudet, ber beboerne ved Bankplassen asylmottak på Melbu om at UDI forlenger avtalen med asylmottaket slik at de slipper å flytte.

Deler av beboerne på Bankplassen asylmottak er her samlet med Sissa Grøtan (andre fra venstre) samme dag som sjokkbeskjeden kom.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

– Vårt håp er at menneskelige hensyn, spesielt til barn og ungdom, vil veie tyngre og bli tatt mer hensyn til, enn tidsfrister, avtaler og anbud. Vi synes det bør vises forståelse for hvor vanskelig det er for oss å måtte flytte til et nytt sted, skriver de i brevet.


Sissa Grøtan hjelper mottaksbeboerne med brev til UDI etter nedleggelsesvedtaket:

– Dette vil ha store konsekvenser for barna

Beboerne ved Bankplassen mottak på Melbu var i sjokk etter at det fredag ble kjent at UDI vil legge ned det som for flere av dem har vært hjem i årevis. - Det jeg er redd for er hvordan dette vil påvirke barna, sier Sissa Grøtan, som fredag hjalp beboerne med å skrive brev til UDI.

 

Har allerede flyttet noen ganger

I brevet skrives det at beboerne på asylmottaket med stor fortvilelse har mottatt informasjon om at nedleggelse av Bankplassen asylmottak innen 31.12.2019.

– Nedleggelsen medfører store problemer for oss alle, og også for de ansatte ved mottaket og for lokalsamfunnet på Melbu, skriver de.

Beboerne lister opp en rekke årsaker til hvorfor de mener det bør vises forståelse for hvor vanskelig det er for dem å flytte til et nytt sted.

– Barn og de unge, 45 i tallet, må forlate sitt daglige liv, enten det er i barnehage, grunnskole, ungdomsskole eller videregående skole. Barna våre er godt integrert på Melbu. Her har de sine venner og her deltar de på mange forskjellige fritidsaktiviteter, skrives det.

De forteller videre at mange av de 150 asylsøkerne som i dag bor der, allerede har måttet flytte noen ganger.

– Dette gjelder både barn, ungdom, ektepar og enslige. Det har vært vondt og vanskelig å bryte opp igjen og igjen og forlate det vi har blitt vant til, for på Melbu har vi funnet ro og tilhørighet. Vi føler oss hjemme her. Det er her vi hører til, sier de.

En del av beboerne, som både er familier med barn og enslige, på Bankplassen asylmottak har vært der lenge – opptil 14 år, og mange har fått barna sine på Melbu.

– Flere av oss er single og flere er alenemødre, og vi har etablert en etter forholdene trygg tilstedeværelse på Melbu med tette bånd oss imellom. Når vi flytter blir vi sendt til ulike steder og mister det vennskapet og den tryggheten dette nettverket har gitt oss, skrives det.


Vil slå ring rundt bankplassen asylmottak

En aksjonsgruppe vil samle folk for symbolsk støtte for Bankplassen asylmottak.

 

– Det lille vi har brukes på Melbu

Det pekes videre på at lokalsamfunnet på Melbu trenger beboerne.

– Vi er aktive og positive, og vi deltar på mange dugnader av ulike slag, sier de og peker på internasjonal matlaging, kafédrift med internasjonal mat en gang i uken, et non-profit-tiltak der det selges hjemmelaget mat for en billig penge.

– Vi er også med på utendørs aktiviteter som for eksempel det store arrangementet Sommer-Melbu. En av oss har i den anledning vært nominert til Årets Melbuværing.

I tillegg til at beboerne mister et hjem, vil også de ansatte miste jobbene sine og det lokale næringslivet miste inntekter.

– Som asylsøkere har vi svært lite penger, men det lille vi har brukes på Melbu. Flere lag og foreninger vil miste aktive støttespillere når de mister oss, skriver beboerne.

– Det er ikke forenelig

Beboerne skriver at ved tidligere møter med asylsøkerne på Melbu, har UDI uttalt at de prioriterer barna og at UDI alltid søker å finne løsninger til barnas beste.

– Vi som er foreldre kan ikke se at så skjer, for det er ikke forenelig med barns beste å flytte dem fra et sted til et annet sted. De mister den tilknytningen de har til hjemsted og venner, noe som er meget uheldig for deres utvikling og psykiske helse. Både barn og voksne har måttet leve med angsten for å få politiet på døren om natten for å sende oss ut av landet. Nå opplever vi at UDI, som har uttalt at de vil barns beste, gjør det samme ved å tvangsnedlegge mottaket vi bor på. La oss få leve i fred og ro på Melbu, ber beboerne.

Brevet er ført i pennen av Sissa Grøtan, som er norsklærer på frivillig basis for asylanter, i møte med beboerne på mottaket. Grøtan opplyser at alle har fått uttale seg om hva som skal stå i brevet.