Melbo Turnforening vil bygge turnhall på Melbu

Dette ble nylig vedtatt på foreningens årsmøte.
Hadsel

– Vi har nedsatt en prosjektgruppe som har arbeidet med prosjektet en stund nå, og det siste vi har gjort er å presentere prosjektet vårt for Idrettsrådet i Hadsel den 29. september, står det å lese i en pressemelding fra Melbo Turnforening.

Foreningen skriver videre at de oppfatter Idrettsrådet som positive til tiltaket og at det forstår behovet for en ny hall. Samtidig ønsker de å rekke ut en hånd og invitere til samarbeidsmøter med skolene, andre idrettslag og Hadsel kommune. Håpet er, ifølge turnforeningen, at de blir en åpen og ryddig prosess om behovet.

– Vi har et ønske om en åpen og ryddig prosess om behovet og arbeidet med å realisere en basishall med fast oppmontert utstyr for turn, skriver turnforeningen.
 

Årsaken til at Melbo turnforening vil ha en ny hall, har å gjøre med at de trenger mer plass. Høsten 2019 har det vært 180 plasser for barn i alderen to til nitten år, i tillegg til at de har opprettet et voksenparti.
– På grunn av begrenset kapasitet i gymsalen har vi 15 barn på venteliste og det er opptil 3 partier som trener samtidig. Med 3 partier samtidig i gymsalen, betyr det at vi har opp mot 50 barn med trenere samtidig i gymsalen på Melbu som er knappe 400 kvm. Vi får det til, men det er tungt med mye støy og forstyrrelser når man skal fokusere ved innlæring av nye elementer eller når man skal gi bare enkle beskjeder, står det å lese i pressemeldingen.

I tillegg peker turnforeningen på at det også er utfordrende at de må bruke mye tid på å rigge utstyret i forbindelse med trening


Detaljer omkring prosjektet og behovet, vil bli presentert i samarbeidsmøter med skolene, idrettslagene og Hadsel Kommune. Det er også gjort vurderinger om å utvide prosjektet slik at flere mindre eller større idretter får dekket sitt behov for aktivitet.