Irritert på massedeponi

I over et år har det vært deponert jord og stein i det tidligere friluftsområdet Osen miljøpark på Melbu, og nå har nabo Jan Martin Marelius Eriksen sett seg lei. – Kan den som er ansvarlig for massene vennligst ta ansvar, spør han.

Lei: - Dette skal liksom være et miljøområde, sier Jan Martin Marelius Eriksen om massene som har grodd igjen. 

Hadsel

Ifølge Melbumannen har store mengder jord og steinmasser ligget i området Osen Miljøpark i lang tid, og han - i likhet med flere nærboende skal ha sett seg grundig lei på massene som ligger på området beboerne tidligere brukt til grilling og andre trivelig aktiviteter.

– Det skal nå hete en miljøpark, sier han med anelse syrlighet i stemmen når han ser utover villnisset som også vitner om at massene har ligget lenge.

– Dessuten er det jo en kommunal grunn, så de må jo vite at det ligger der, mener han.

Fra teknisk etat opplyses det at massene vil flyttes.  Foto: Per Eivind Knudsen

 

Flyttes snart

Og ganske riktig. Teknisk sjef Øyvind Skjørholm sier til VA da vi ringer at de er obs på deponiet, og at det har blitt liggende der ganske lenge.

– Det blir fjernet etterhvert, og litt av årsaken at det har ligget er at det ikke har vært i veien for tekniske installasjoner på området. Men det vil bli tatt vekk, lover Skjørholm.