Styremøte i Nordlandssykehuset (NLSH):

Betydelig økning av ventetiden ved NLSH

Nordlandssykehuset hadde fra juli til august en betydelig økning i ventetiden ved sykehusene.

Polygon Harstad vært på befaring på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, og skal nå i gang med tiltak for å utbedre et fuktproblem.   Foto: Arkiv

Hadsel

Den store økningen har sammenheng med ferieavvikling. Ventetid for ventende gikk svakt opp fra juli til august, går det fram av sykehusdirektørens redegjørelse overfor styret, som holdes ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes mandag.

– Foretaket har negativ utvikling i fristbrudd de siste månedene, og det er både økning i fristbrudd avviklet fra venteliste og ikke avviklet fra venteliste. I overkant av 60 prosent av fristbruddene er innenfor psykisk helsevern og rus. Hovedårsak er mangel på behandlere kombinert med økning i antall nye henvisninger, går det fram av saksdokumentene som styret behandler i dag.

Nordlandssykehuset er imidlertid fornøyd med andelen pasienter innenfor kreft. Innen somatikken har foretaket en reduksjon i heldøgnsaktiviteten, og dette gir da størst inntektssvikt i kirurgisk klinikk, som både har lavere antall opphold og lavere indeks på oppholdene enn det som ligger i planen for 2019. Også de øvrige klinikkene har lavere antall heldøgns opphold enn det er planlagt. På andre områder, blant annet for behandling av barn, har inntektssvikten blitt redusert.

Innenfor psykisk helsevern og rus er det nedgang i antall liggedøgn. For akuttbehandling har antall liggedøgn økt fra 2018 til 2019. Totalt er beleggsprosenten noe lavere enn i samme periode i fjor.

Styremøtet til NLSH på Stokmarknes vedtok orienteringen enstemmig.