Hadsel får tilskudd på 16,8 millioner kroner til tømmerkai på Børøya

Mandag fikk Hadsel kommune beskjed om at de får et tilskudd på 16,8 millioner kroner fra Landbruksdirektoratet for å bygge tømmerkai på Børøya.

Rett øst for Nordlaks på Børøya kan det komme ei ny kai til 58 millioner kroner raskere enn noen hadde ant.  Foto: Skjermdump søknadspapirer

Hadsel

– Det er helt vilt! Det viser at det er hold i det vi holder på med, jubler næringssjef Daniel Sowe.

En bedre start på en mandag og en arbeidsuke tror han ikke det er mulig å få.

– Jeg fikk frysninger og brøt ut i spontan jubel. Det første jeg gjorde var å ringe skogbrukssjef Gjermund Pettersen på Sortland og deretter havnesjefen i Hadsel, og de var begge i ekstase da de fikk høre nyheten, forteller Sowe.


Søker allerede nå om penger til gigantisk kai mellom Børøya og Hadselbrua

Hadsel kommune la ut planprogrammet til høring i sommer, men har allerede nå søkt om 18 millioner av 48 millioner kroner til første del av det gigantiske kaianlegget som planlegges mellom Børøya og Hadselbrua.

 

Daniel Sowe jubler over tilskuddet.  Foto: Atle Nielsen

 

Nesten full pott

På det som minner om rekordtid har direktoratet behandlet søknaden fra Hadsel kommune og Hadsel havn KF sendt inn i slutten av august.  Det ble søkt om 18 millioner kroner. Resultatet er støtte på hele 16,8 millioner kroner, altså nesten full pott.

I tillegg til Hadsel, fikk kommunene Steigen, Fusa, Andøy og Lier gladnyheter mandag.

– Vi er veldig, veldig fornøyde med å ha kommet gjennom nåløyet. Dette viser også at de er opptatt av næringsutvikling i distriktene. Dette har utløsende effekt for vårt tømmerprosjekt, uten deres tilsagn og deres tro på det vi gjør er det ikke sikkert dette kunne blitt en realitet, sier Sowe.


 

– Tryggere for de myke trafikantene i sentrum

Næringssjefen ser flere fordeler og ringvirkninger med å bygge det omsøkte kaianlegget på Børyøa, øst for området der Nordlaks er i ferd med å utvide sitt fabrikkanlegg.

– På den måten kan vi få containerhavna ut av sentrum og tilrettelegge for vekst der. Samtidig flyttes belastende tungtransport bort fra de myke trafikantene i sentrumsgatene. Det gjør Stokmarknes sentrum tryggere og vi kan tenke forskjønning av sentrum på en ny måte, der containere og tungtrafikk ikke er en del av det daglige bybildet, sier han.

Det hører med til historien at tømmerkai-forslaget har ført til furore også. Ikke alle er like positive til det planlagte anlegget.

Sow på sin side viser til at Landbruksdirektoratet, gjennom sin betydelige pengestøtte, tror på plasseringa av den ønskede tømmerkaia.

– Dette er altså knutepunktet i Lofoten og Vesterålen. 50 prosent av lutz- og sitkagran i Nordland finnes i Vesterålen og Lofoten. For å få tatt ut det som er her, så må det gjøres investeringer i infrastruktur. Det må bli enklere å få ut større volum av tømmer, mener han.

– Del av det grønne skiftet

Sowe peker videre på prosjektet sett i et klimaperspektiv.

– Skognæringen er en åpenbar del av det grønne skiftet. Næringen baserer seg på bruk av fornybart materiale som er CO-nøytralt. Det er fremtidens næring som direktoratet nå har gitt Hadsel tilskudd til å skape grunnlaget for, mener næringssjefen.

– Hva nå?

– Dette må selvfølgelig opp til politisk behandling, samt på bordet til havnestyret. Så får vi deretter legge en slagplan for arbeidet videre, forklarer Sowe.

– Hvor betydningsfullt er dette tilskuddet for hele E3-prosjektet?

– Det har stor betydning. Dette er starten på én av flere faser. Tømmerkaia er tenkt som en fase to, der Nordlaks-arbeidet som allerede er i gang er fase én, sier han.

Den totale potten direktoratet har fordelt – på fem prosjekter – er 53 millioner kroner. Hadsel har altså sikret seg en broderlig del av kaka.

–  Dette var siste tildelingsrunde av denne sorten. Jeg er sjeleglad vi ikke har sovet bort muligheten til å få disse viktige millionene for å kunne jobbe videre med våre ambisjoner, stråler Sowe.