Klima- og miljødepartementet:

Forsvarsbygg får ekstra regning for miljøsynder på Melbu

Klima- og miljødepartementet har bestemt at Forsvarsbygg skal betale en ekstra regning knyttet til opprydding i gamle miljøsynder ved den lokale skytebanen i Melbumarka.

Forsvarsbygg må betale ekstra gebyr etter at de fikk endret tillatelsen knyttet til opprydding etter militær aktivitet i Melbumarka. 

Det ble vedtatt et gebyr på 26.200 kroner for Miljødirektoratets arbeid.

Klima- og miljødepartementet
Hadsel

Gebyret gjelder opprydding i Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt i Melbumarka, der Heimevernet (HV) tidligere hadde en rekke øvingsbaner. Det lokale HV-området og «Melbu nærøvingsfelt» (HF-15) ble etter en offentlig utredning i 1996 besluttet lagt ned. Øvingsfeltet ble brukt til skarpskyting med håndvåpen.