– Hadsel må låne penger for ha tilstrekkelig likviditet

Kommunedirektøren i Hadsel, Ola Morten Teigen, mener at politikerne bør låne enda mer penger.
Hadsel

Han foreslår å øke lånerammen med 56 millioner kroner i år til totalt 234,8 millioner kroner. I samme forslag ber han kommunestyret vedta en gjennom av kommunens gjelds- og likviditetssituasjon.