Mest til Hadsel, minst til Øksnes

Nå utbetales det 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. I Vesterålen får Hadsel og Bø mest, mens Øksnes kommune er skuffet over sin utbetaling.

  Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Hadsel

Det er en del av inntektene fra salg av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018 som utbetales.

Kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann mottar midler fra Havbruksfondet.

Kommune

Utbetaling

Hadsel

7 832 979

6 001 579

Øksnes

1 713 130

Sortland

2 766 657

Totalt Nordland

108 634 428

Som forventet

Ordfører Kurt Eirik Jenssen (Sp) i Hadsel, sier utbetalingen på 7,8 millioner var som forventet.

– Med et aldri så lite forbehold mener jeg dette er som forventet og hva vi har kalkulert med. Men det er positivt for Hadsel at vi får disse midlene og at vi traff på vårt estimat, sier Jenssen.

I fjor fikk Hadsel hele 28 millioner gjennom fondet, midler kommunen i all hovedsak benyttet til viktige investeringer.

– Vi brukte 26 av de 28 millionene i fjor til direkte investeringer, blant annet i helsehuset. Jeg regner med at årets midler også vil bli brukt til nye investeringer, utdyper Jenssen.

Han sier at midlene i første omgang blir plassert på fond, øremerket investeringer. De ferske midlene vil ikke bli brukt til ren drift, påpeker ordføreren.

Skuffet

I Øksnes er stemningen noe motsatt fra den i Hadsel, all den tid kommunen kun fikk om lag halvparten av det beløpet de hadde forventet.

– 1,7 millioner? Det er jo bare halvparten av det vi ble forespeilet. Dette må vi bruke noe tid til å se nærmere på og komme tilbake når vi vet litt mer, er ordfører John Danielsen (Sp) sin umiddelbare tanke i det VOL bringer ham nyheten om størrelsen på beløpet.