Statnett ønsker å fornye kabelanlegget over Hadselfjorden

Statnett søker om konsesjon fra NVE til å fornye kabelanlegget over Hadselfjorden i Hadsel kommune. Anlegget har oversteget teknisk levealder på 40 år, og hverken tilstanden på anlegget eller kapasiteten på dagens kabel er tilfredsstillende

  Foto: Statnett

Hadsel

Dette melder Statnett i en pressemelding.

Kabelanlegget over Hadselfjorden ble etablert i 1977, og var en del av anleggene Statnett overtok fra regionale nettselskap i 2015.

– For å sikre strømforsyningen i regionen fremover i tid er det behov for å fornye anlegget, sier Leif Espen Middelthon Kiær, prosjektleder i Statnett i pressemeldingen.

– En samlet vurdering av anlegges alder, tilstand, kapasitet og beredskapssituasjon tilsier at dette er nødvendig.

Kan bli flaskehals

Anlegget utgjør et ledd i Lofotringen, og med dagens kapasitet som i snitt er halvparten av kapasiteten til resterende anlegg i ringen, vil kabelanlegget kunne bli en flaskehals.

– I perioder når strømforbruket er høyt, slik som på kalde vinterdager, vil kabelanlegget over Hadselfjorden ikke ha kapasitet til å forsyne Vesterålen fullt ut om det skulle være feil på andre ledninger inn til området, forklarer Kiær.

Konsesjonssøkt løsning

Nytt kabelanlegg vil gå fra Melbu transformatorstasjon på Hadseløya i jordkabel ca 1.2 km til landtaket på Husby, og deretter 9.3 km med sjøkabel over Hadselfjorden til landtak i Vedvika på Fiskebøl. Der knyttets anlegget til eksisterende 132 kV kraftledning mot Kvitfossen transformatorstasjon via en kabelendemast og uten behov for muffehus.

Både jordkabel- og sjøkabletrasé vil i hovedsak følge dages trasé og legges vest for denne. Nytt landtak i Vedvika ligger ca 1 km vest for dagens muffestasjon på Fiskebøl. Eksisterende muffehus og sjøkabelanlegg samt ca 1 km av 132 kV kraftledning fra Fiskebøl til Vedvika vil bli sanert når nytt anlegg er satt i drift.

Forutsatt konsesjon fra NVE planlegges anleggsstart sommeren 2021. Hele anlegges forventes ferdigstilt i slutten av 2022.