Vil avvise alle Brattåsen-klagene

Kommunedirektøren vil at politikerne skal avvise alle Brattåsen-klagene.

Brattåsen-saken nærmer seg en avslutning. 

Hadsel

«Brattåsen-saken» har rullet i flere år gjennom den kommunale vedtaks- og klagekverna. Nå er det klar for en ny runde. I fjor vedtok kommunestyret en ny reguleringsplan for masseuttaket. I denne runden skal politikerne i formannskapet ta stilling til klagene på reguleringsplanen.

Ola Morten Teigen mener at alle klagene bør avvises.

Kommunedirektøren i Hadsel vil at politikerne skal avvise alle Brattåsen-klagene. 

 

Sissa Grøtan og Annbjørg Sørbø

De to kvinnene har klaget over en rekke forhold fra at vedtaket har dårlig lesbarhet, at en støyrapport viser støyspredning i høyden og at støyvoller ikke skjermer for aktivitet oppe i steinbruddet. De klager også på at gjennomsnittsverdien for en støyende aktivitet er døgnbasert. Selv om støyen i gjennomsnitt over et døgn kan være under grensen, kan den være godt over grenseverdien i de timene steinbruddet er i aktivitet.

Kommunedirektøren skriver at klagen ikke bør tas til følge, og vil oversende den til Fylkesmannen i Nordland.

Svein Erik Nikolaisen

Nikolaisen er nærmeste nabo til steinbruddet og drev bruddet tidligere. Han klager også på støy og usikkerhet omkring målingene. Han mener at støyen reelt sett er større.

Ola Morten Teigen, kommunedirektøren, mener politikerne ikke bør ta klagen til følge og sende den direkte til Fylkesmannen.

Teigen viser til at støymålingene er gjort med en anerkjent metode.

Njord Svendsen og Teresa Grøtan

Disse klagerne mener at saken er heftet med en saksbehandlingsfeil. De peker på at deres innspill ikke ble tatt med i saksfremlegget da politikerne vedtok saken.

De mener at denne saksbehandlingsfeilen har hatt virkning på vedtakets innhold. En politiker skal ha endret syn etter å ha lest deres innspill. Andre kunne gjort det samme om det var en del av saksfremlegget.

Kommunedirektøren er ikke enig, og peker på at politikerne fikk lese innspillet før beslutningen ble tatt.

– Dermed fikk politikerne mulighet til å velge å endre mening, f.eks. ved å be om utsettelse av saken eller avvise den. Kommunedirektøren konstaterer at det var kun en som endret mening.

Klagerne har – via advokat – klaget på en rekke forhold og saksdokumentet er på åtte tettskrevne a4-sider. Rådmannen anbefaler politikerne å si nei også til denne klagen og oversende den til Fylkesmannen.

Annbjørg Sørbø og Oddvar Kleppa

Denne klagen gjelder også støy, og de klager spesielt på at det skal være lovt å knuse stein om kveldene. Eiendommen deres ligger innenfor en «gul» støysone.

Kommunedirektøren mener at heller ikke denne klagen bør tas til følge.