Ber ordføreren ta affære ovenfor politiet:

– Det er villmannskjøring som skjer. At politiet blir fintet ut svekker tillitten

Jan Steffensen (MOS) kom med ei henstilling til Hadsel-ordføreren om å ta opp med politiet det som har vært et stort problem på Melbu den siste tida.

Jan Steffensen (MOS) vil ha stopp på villmannskjøringen på Melbu, og ber ordføreren ta opp problematikken med politiet.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Jan Steffensen (MOS) fortalte i formannskapet om sin opplevelse av hendelsene som har vært på Melbu den siste tida.

– Vi har hatt de siste ukene episoder med svært uforsvarlig kjøring på Melbu. Dette har skjedd i sentrum i 30-sonen og i 50-sonen. På Rema på parkeringsplassen ble jeg selv sladdet rundt av en som bedrev det vi på nordnorsk kaller ren villmannskjøring, sier Steffensen.

Han tilføyer at også i skoleområdet har det skjedd livsfarlig kjøring, der politiet har vært inne i bildet.

Lå bak med blålys og sirener

Om biljakten som var på Melbu forleden, sier Steffensen dette:

– Vi opplevde en situasjon der bilen som bedrev kjøringa lå med politiet to meter bak, der de hadde blålys og sirene på gjennom sentrum av Melbu. Det som da skjer er at det kommer flere biler og slutter seg til. Dette er visstnok ikke uvanlig i dette miljøet og de greier å finte ut politiet, sier han.

– Politiet greier ikke å stoppe bilen eller å finne ut hvem sjåføren var, de velger faktisk å dra hjem. At man velger å forlate en situasjon som det, er med på å svekke tillitten til politiet, og gjør at den tillitten blir lav, sier Steffensen.

– Og i disse miljøene som bedriver denne kjøringa blir politiet latterliggjort. Spørsmålet mitt er, kan ordføreren ta et initiativ ovenfor politiet, fordi dette kan ikke fortsette, de må sette inn ressurser og dette må stoppes, sier han.

– Er livsfarlig

Steffensen har også snakket med politibetjenter og hevder at rådet er å ringe 112 veldig ofte.

– Om man ringer ofte til 112, er det for å få operasjonssentralen til å forstå hvor alvorlig dette er. Vi må ta et initiativ for å få dette stoppet øyeblikkelig, fordi dette er livsfarlig, sier Steffensen, som viser til at både myke trafikanter og andre bilister settes i fare.

Ordfører Kurt Jenssen (Sp) sa at dette er noe man har diskutert med kommunedirektøren, og skal ta videre til politirådet.

– Var spesielt

–Vi skal finne en dato veldig raskt for å ta dette opp, sier Jenssen, som bad MOS.-representanten sende skriftlig en beskrivelse av den spesifikke situasjonen han har opplevd, samt det som er den generelle bekymringa.

–Dette har vært et tema i politirådet tidligere, og der har i perioder vært lagt ned en innsats mot dette miljøet, for at de skal skjønne at dette ikke lønner seg, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

–Det å se at politiet må gi seg når de kjører etter en bil med lys og sirener, de kjører to meter bak og blir fintet ut. Det var ganske spesielt. Det var situasjonen slik det ble beskrevet, at de klarte ikke ta kontroll, sier Jan Steffensen.