– Mololysene kommer på plass i disse dager

Jan Steffensen (MOS) etterlyste i formannskapet veilys på moloen ned til Norsk fiskeindustrimuseum på Melbu.

Moloveien på Melbu. I disse dager monteres lysene opp.   Foto: Idar Wangen

Hadsel

– Når det gjelder veilys på moloen til Norsk fiskeindustrimuseum har vi fått lovnad om at dette skal komme på plass i år. Nå er det 1. november og julebordsesongen er snart i gang for den lille restauranten som ligger på Neptun, sier Jan Steffensen, som etterlyste ståa.

– Større oppgave enn vi trodde

I formannskapet tok han også opp problematikken rundt at der ikke er satt opp permanente skilt i skoleområdet på Melbu.

– De skiltene som står der er kun foreløpige skilt, og disse kommer til å legge seg flatt når brøytingen starter. Der står heller ikke oppført noen sonefartsgrense, påpeker Steffensen som mener permanente skilt burde vært satt ned i sommer.

Teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm gav svar, og opplyste at det skrus på mololysene akkurat nå.

– Det viste seg å være et mye større arbeid enn det vi opprinnelig hadde regnet med. Vi måtte støype ned og gjøre en del arbeid, dette var en langt større oppgave enn bare å smelle opp noen lys på en molo, sier han.

Når det gjelder skilt på Melbu, har man nå produsert en skiltplan for hele Hadsel.

– Der har ikke vært en skiltplan før, og det betyr at for alle kommunale veier foreligger det ikke hjemmel for bøteleggelse av overtredelser. Nå er skiltplan lagt inn i 2020 budsjettet med penger til skilting, sier han.

Skal gi en uttalelse

Også det videregående skoletilbudet i Hadsel og kuttforslag som er kommet fra fylkeskommunen var noe som ble løftet opp i høstens første formannskapsmøte.

– Vi bør ta initiativ til en kommunestyre-sak, og vise at vi er aktive i forhold til skoletilbudet. Også når det gjelder nedleggelse av flyktningmottaket oppfordrer jeg til at vi tar et initiativ og får en uttalelse fra kommunestyret. Begge disse er viktige saker for Hadsel, sier Jan Steffensen (MOS).

Ifølge ordfører Kurt Jenssen (Sp) er det ikke kommet noe høring ennå når det gjelder de foreslåtte kuttforslag.

–Tida løper fort av gårde, og saken skal til behandling første uka i desember i fylkesrådet. Når der kommer ei høring får vi eventuelt ha behandling per epost i formannskapet for å få gitt en uttalelse, sier han.

Forespørsel til Nordlandsbenken

– Vi vet at det vil bli nedtrekk på videregående skole i hele Nordland, det er noe som kommer uansett. Så er det viktig hva vi klarer å enes litt regionalt, dette er en sak vi er veldig oppmerksom på, sier han.

Jenssen har sendt forespørsel til Nordlands-benken på Stortinget for å ta opp problematikken rundt nedleggelse av flyktningmottaket på Melbu.

– Det er også viktig at vi følger opp domstol-saken, og forslaget om å legge ned Vesterålen tingrett, påpeker Aina Nilsen (Sp).