Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

Ber to kommuner bosette 43 flyktninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt Hadsel kommune om å bosette 20 nye flyktninger i 2020. Direktoratet ber Sortland kommune bosette 23 flyktninger neste år.

Ordfører i Hadsel, Kurt Jenssen, har fått brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som ber kommunen bosette 20 flyktningner neste år. Sortland kommune er bedt om å bosette 23 flyktninger. 

Hadsel

Det går fram av et brev fra direktoratet til Hadsel og Sortland. Direktoratet har bedt kommunene om å svare på forespørselen innen 20. desember 2019.