Forslag om å redusere godtgjørelsen fikk kun to stemmer i Hadsel

Geir Jørgensen (Rødt) foreslå å redusere egodtgjørelsen til ordfører, varaordfører og politikere i Hadsel med minst 20 prosent. Forslaget fikk bare Rødts stemmer.

Geir Jørgensen (Rødt) ønsker at folkevalgte skal få mindre godtgjørelse men forslaget ble nedstemt.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Trude Lind (Sp) la frem forslag om at reglementet for Hadsel kommunestyre burde revideres

– Reglementet må oppdateres. Godtgjøring for folkevalgte var regulert i 2015. Det er behov for endringer av språk og formuleringer, som gjør reglementet mer håndterlig. Taletidsbegrensingen, den er det enighet om at vi følger, bør reglementsfestes. Også start og slutt-tidspunkt for møtene, sier Lind.

Flertallsgruppa ønsker et eget utvalg som skal utarbeide forslag til nytt reglement for kommunestyret, og Lind la fram forslag på vegne av Sp, Ap og Høyre. Aage Rusten (Ap), Renate Eriksen (V) og Aina Nilsen (Sp) ble foreslått som medlemmer.

Forslag skal legges fram i desember-møtet.

20 prosent mindre

– Her er vi inne på noe som er kjerna i det vi holder på med. Å revidere regler er egnet for å lage et godt og fungerende kommunestyre, men her er også ting som er egna til å skape politikerforakt, mente Geir Jørgensen (Rødt)

– Det er for dårlig at man får en tekst som omhandler godtgjørelsen til ordfører, varaordfører og politikere, som er så kryptisk at det bare er en promille som forstår den. Jeg vil gjerne ha ei forandring slik at de som leser sakspapirene, kan se hva slags beløp det er snakk om og hvordan vi bruker pengene, mente Jørgensen.

Han sa at for Rødt er det alltid et mål å få redusert godtgjørelsen til folkevalgte.

– Vi har lyst til å binde opp utvalget når det gjelder størrelsen på godtgjørelse. Jeg fremmer et tilleggsforslag om minimum 20 prosent reduksjon i alle godtgjørelser, sa han.

Blir travelt

Renate Eriksen (V) startet med å vise til at man må ha et raust kommunestyre, der alle får mulighet til å slippe til på talerstolen, og tok opp viktige emner som høflighet og opptreden i kommunestyret.

Aina Nilsen (Sp) tok ordet:

-Eriksen kommer med gode innspill. Ting har endret seg, og reglementet er en fin måte å få innsyn i hvordan vi skal jobbe i kommunestyret. Her er mange ting å ta tak i. Godtgjørelsen ble redusert i forrige periode, skal den være redusert? Spurte Nilsen som også spurte om rettighetene til sykepenger til ordfører og varaordfører.

Nilsen støttet forslaget om et utvalg, og ønsket at også regelverket til lokalutvalgene skal revideres. Hun varslet at utvalget kanskje ikke blir ferdig til desember.

Grimaser

Stig Sørmo (Sp) synes også det er viktig med en gjennomgang.

– Der er variasjoner av måten ting er gjort på, også når gjelder taletid. Noe annet jeg synes er viktig er måten vi tiltaler hverandre på, og måten man oppfører seg på. Det har vært en del hendelser, cdr jeg ikke har vært særlig stolt av måten man tiltaler hverandre på, sa Sørmo.

– Her har vært grimaser og uttalelser som tilkjennegir at den representanten som står og snakker, bare kommer med «bull». Sånn skal det ikke være. Jeg ber alle innstendig om å ha respekt for andre og respekt for andres meninger. Dette er viktig for oss, viktig for de som følger med på sendingene og for hver enkeltperson, sier han.

– Ikke mye med tanke på antallet timer

Sørmo mener ingen blir rike av godtgjørelsen man får av å møte i kommunestyret.

– Jeg kommer fra Innlandet og har vært på møter uten at det har vært skrevet godtgjørelseskrav. Jeg kommer sent hjem om natta etter gruppemøter. Jeg synes ikke den godtgjørelsen jeg får som nestleder for helse- og omsorgskomiteen er så mye å snakke om når jeg ser på alle timene som blir brukt, sa Sørmo.

Troy Shields (Sp) synes ikke folkevalgte får betalt for mye, og mener man bør få betalt.

Forslaget om reduksjon i godtgjørelse falt mot Rødt sine to stemmer. Aage Rusten ble valgt til reglementsutvalget med Margareth Bentsen som personlig vara, Aina Nilsen ble valgt med Trude Lind som personlig vara og Renate Eriksen med Ørjan Robertsen som personlig vara.