Han er ny leder i Hadsel Høyre

Andreas Øien Johannessen ble i kveld valgt til ny leder i Hadsel Høyre. 

Andreas Øien Johannessen (t.h) er ny leder i Hadsel Høyre. 

Hadsel

Med seg i styret har Andreas fått med seg Ivar Fredriksen, Nils-Olaf Rusten Larsen, Lena Arntzen og Reid-Are Pedersen. 

– Andreas er i dag nestleder hos Økoråd Hadsel AS, og er utdannet siviløkonom. Han har vist at han har stor arbeidskapasitet, og han kjenner kommunen godt. Vi ser det som en stor fordel at han har god kjennskap til næringslivet i kommunen. Andreas er nyvalgt kommunestyrerepresentant, nestleder i teknisk hovedutvalg og vara til formannskapet og regionrådet, skriver partiet i en pressmelding og understreker at han på kort tid har bygget seg opp et godt nettverk i Nordland Høyre.

Steinar Sørensen har de 2 siste årene vært nestleder av partiet, og tok ikke gjenvalg. Sørensen har vært sterkt delaktig i partiets strategiske arbeid, og var leder for programkomiteen i årets kommunevalg. Han kjørte en veldig fin prosess rundt programarbeidet, og har en allsidig kunnskap som hele partiet har nytt godt av. Det nye styret takker Sørensen for innsatsen og den gode lagspilleren han har vært, heter det i meldingen.