– Vi må argumentere for å beholde tingretten og jordskifteretten

Aina Nilsen (Sp) håper flere vil engasjere seg i kampen for å bevare Vesterålen tingrett og jordskifteretten. En egen arbeidsgruppe er nå nedsatt.

Aina Nilsen (Sp) er med i ei arbeidsgruppe som kjemper for å bevare tingretten og jordskifteretten i Vesterålen.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

I forrige ukes kommunestyre tok SP-representant Aina Nilsen til orde for at det må kjempes for å beholde både tingretten og jordskifteretten i Vesterålen.

1. oktober la Domstolkommisjonen fram sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedommer som bør legges ned. Forslaget innebærer en sterk sentralisering av tingrettene og jordskifterettene i Norge.

– Alle kan bidra

I kommisjonens anbefaling foreslås det å redusere antallet tingretter fra 60 til 32 og antallet jordskifteretter fra 34 til 13. Forslaget innebærer at både tingretten og jordskifteretten på Sortland kan bli nedlagt.

– Vi må argumentere for å beholde tingretten og jordskifteretten, sa Aina Nilsen om kommunestyrets uttalelse om domstolstruktur, og viste til at dette er starten på et viktig arbeid for Hadsel og for Vesterålen som region.

Der er satt ned ei arbeidsgruppe som jobber for å prøve å bevare tingretten, og både Aina Nilsen (Sp) og Lena Arntzen (H) er med i gruppa.

– Er det flere som er interessert i å delta, er det fullt mulig å bli med i gruppa. Utvalget består av både politikere, folk fra domstolen og advokater, og alle med interesse for å jobbe med saken kan være med og bidra, sier Aina Nilsen.

Mindre enn to timer

Torbjørn Ytrehus Moldestad (MDG) tilkjennegav sin støtte og foreslo å legge et viktig poeng inn i uttalelsen:

– Slik tingretten er plassert i dag er den geografisk nærme befolkningen, flesteparten har i dag mindre enn to timers reisetid. Hvis tingretten legges ned vil mesteparten av befolkningen få mer enn to timers reisetid til nærmeste tingrett i Harstad. Jeg synes det er et viktig poeng, sa han.

Arne Reidar Johansen (MOS) synes saka er viktig.

– Det er grunn til bekymring, og all grunn til at kommunestyret skal sende en uttalelse og protestere, slår han fast.

I uttalelsen fra Hadsel pekes det på at det nå er en stor fare for at man bygger ned det som i dag er et velfungerende og kostnadseffektivt system, og viser til at også små domstoler leverer høy kvalitet.

Ingen indikasjon på besparelser

Det vises til at Vesterålen som region trenger nærhet til tingrett og jordskifterett. En nedleggelse vil ha negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, politi, påtalemyndighet og advokatene.

Man viser også til at der er ingen indikasjoner på at de foreslåtte endringene i strukturen vil medføre besparelser. De ti minste domstolene utgjør 1,89 prosent av det samlede domstolbudsjettet. Nedleggelse i Vesterålen vil øke kostnader til reise og bo-opphold for politi, virksomheter og publikum, i tillegg til økt reiseavstand for parter, aktører og vitner.

Hadsel krever at tingretten og jordskifteretten skal være lokalisert i Vesterålen også i framtida. I uttalelsen viser man til at nedleggelse av begge domstolene vil gi en betydelig sentralisering av kompetanse og forringelse av fagmiljøet i Vesterålen.

Det vises også til at dersom Harstad blir nærmeste domstol for Vesterålen vil dette også føre til at regionens polititjenestemenn får mindre tid til vanlig politiarbeid fordi tiden må prioriteres til reiser fram og tilbake i forbindelse med vitneførsel i en domstol langt unna regionen.