Kuttene av VGS-linjer:

Utdanning kuttes med 70 millioner i 2020 - torsdag kommer innstillinga

Torsdag 14. november kommer fylkesrådet med sin innstilling til skolestruktur, før saken avgjøres i fylkestinget i desember. – Vi er nødt til å ta ned noen linjer i hele Nordland, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

Fylkesrådets nestleder, Svein Eggesvik.  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Skolestruktursaken er ikke ferdig behandlet hos Nordland fylkeskommune, og onsdag skal saken opp i et medvirkningsorgan.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Nordland fylkeskommune, Thor-Wiggo Skille skal fylkesrådet i et beslutningsmøte torsdag komme med sin innstilling, som skal videre til fylkestinget.

Tirdag presenterte fylkesråd Svein Eggesvik budsjettforslaget for fylkeskommunen i 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Totalt må fylkeskommunen kutte med 486 millioner kroner, men noen av disse kuttene er allerede gjennomført i 2018 og 2019.

Det samla kuttet innen undervisning er i økonomiplanperioden 2020-2023 på 170 millioner kroner.

Kutt på 70 millioner i 2020

– Til 2020 må vi ned 70 millioner innen undervisning og 60 millioner innen samferdsel, fordi dette er de to store sektorene. Undervisning står for 43 prosent og samferdsel for 42 prosent, de utgjør samlet 85 prosent av budsjettet til Nordland fylkeskommune, sier han.

Eggesvik tilføyer at 42 prosent av nedskjæringene som skal skje, skal komme innen administrasjonen til fylkeskommunen.

– Vi prøver så langt det er mulig å skjerme buss, båtruter og linjer til elever. Men vi er nok kommet til et punkt der vi er nødt å ta ned noen linjer i hele Nordland, bortsett fra to skoler som slipper unna. Vi har 16 skoler i fylket og på 14 av de 16 forsvinner linjer, sier Eggesvik.

Han medgir at det er betydelige kutt som skal skje.

– Samtidig satser vi på den andre siden ved å investere innen vei og på skole, det er mottrekket. Vi forsøker å investere for å få ei bedre drift. Bygger man en ny skole som er bedre tilpasset og har mindre areal får man en billigere drift enn ved en gammel skole med stort areal, sier han.

Ny administrasjon

Ifølge Eggesvik vil rapporten som viser hvordan man har tenkt å gjennomføre kuttene innen administrasjonen i fylkeskommunen, bli lagt fram mandag.

– Den vil vise hvordan man har tenkt en ny administrasjon av Nordland fylkeskommune, både i forhold til økonomiske grep og det at fylkeskommunen forandrer seg og får nye oppgaver fra 1. januar 2020, sier han.

For Vesterålen sin del er det forslag til en rekke nedskjæringer i vgs-tilbudet noe som har ført til protester både fra næringsliv og politikere i de ulike kommunene.

Disse linjene i vår region er det som står i fare: Naturbrukslinja på Kleiva, restaurant og matfag i Hadsel og Øksnes, design og håndverk i Hadsel, fiske og fangst i Øksnes og TIP i Andøy.

Sikre drift på alle skolene

Når fylkesrådet kommer med sin innstilling torsdag går den videre til fylkestinget som har sin desembersamling fra 2. til 5. desember. Karl Hans Rønning er gruppeleder for Sp og styrer fylkestingsgruppa.

– Det som er utfordringa til Nordland fylkeskommune er to ting, det ene er nedgang i elevtall, det andre er rammene fra staten som er krympet. Vi må være ansvarlige i dette, da er det slik at vi må gjøre en del strukturendringer i hele fylket, sier Rønning.

Han tilføyer at det foregår forhandlinger enda, før fylkesrådet legger fram sin innstilling, som da blir offentlig.

– For Senterpartiet er det viktig at vi opprettholder det som står i plattformen, at vi skal ha de 16 videregående skolene vi har og sikre at det blir drift på alle skolene. Så får vi heller se på dette med tilbudsstruktur, sier Rønning.