Har bosatt 141 flyktninger i Hadsel i perioden 2016-2019:

– Bosetting er viktig for å sikre befolkningsvekst i kommunen

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener at Hadsel kommune har kapasitet til å bosette 25 flyktninger per år.

Formannskapet i Hadsel skal torsdag behandle sak om boseting av flyktninger i kommunen de neste tre årene.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Innstillingen til kommunestyret er at Hadsel skal ha som mål å bosette 100 flyktninger i perioden 2020-2023.

I brev av 23.oktober i år anmoder IMDi Hadsel kommune om å bosette 20 flyktninger i 2020. Staten venter 5.120 flyktninger neste år.

Syv igjen i 2020

Formannskapet skal debattere saken torsdag.

De tre siste årene er det i alt bosatt 117 personer:

2016: 42

2017: 52

2018:23

– Så langt i år har Hadsel kommune bosatt 13 ordinære flyktninger og fire familiegjenforente, til sammen 17. Det vil si at ut fra IMDi sitt anmodningsbrev for 2019, som er på 20, har vi syv personer igjen. Dette er et tall vi vil klare ut fra de signaler vi har fått fra IMDi. Vi har da i perioden 2016-2019 bosatt 141 flyktninger i Hadsel kommune, skriver kommunedirektøren.

Hundre prosent måloppnåelse

Kommunedirektøren mener at Hadsel kommune har hatt gode resultater på sitt introduksjonsprogram. I 2016 hadde man en måloppnåelse på 100 prosent med overgang til grunnskole, 66,7 prosent uten overgang til grunnskole. I 2017 var måloppnåelsen på 100 prosent med overgang grunnskole, 88 prosent uten overgang til grunnskole. I 2018 hadde kommunen en måloppnåelse på 92,5 prosent med overgang grunnskole, 85 prosent uten overgang til grunnskole.

– Så langt i år har alle de vi har avsluttet gått ut i aktivitet (jobb eller videre skolegang). Det betyr at vi vil klare en måloppnåelse på 100 prosent i 2019.