Gymfasiliteter ved Stokmarknes skole:

Blir ikke flerbrukshall, men ser på andre alternativer

– Vi må tenke om vi skal realisere en håndballhall ved skolekvartalet og sanere Hadselhallen. Eller oppgradere Hadselhallen og ha doble utgifter, sier Tommy Løveng, som varsler at utredninga ikke er ferdig.

Noen løsning med fylket blir det ikke. Hadsel kommune skal nå tenke mer på hvordan gymsafailitetene til Stokmarknes skole skal bli.  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Økonomisjef Tommy Løveng av formannskapet orientering om prosessen og viste ulike løsningsforslag for gymfasiliteter for Stokmarknes skole.

Det er over to år siden man startet å jobbe opp mot fylkeskommunen for å finne fellesløsning gymfasiliteter. Det er også gjort et kostnadsoverslag for opplæringsbasseng.

– Plasseringa har vi tenkt lenge etter at at den Stokmarknes skole ble klar. Ved rundkjøringa har vi nå revet en gymsal og holder på å realisere ny skole. Ved den videregående skolen har vi et ganske stort areal vi kan utnytte. sier Løveng.


Ungdomsskolen bir skoløs, datastyrt og miljøvennlig

Fremtidsskolen bygges i massivt tre og med solceller

På det over 2000 kvadratmeter store betonggulvet, som ligger rett ved barneskolen på Stokmarknes, er fremtidens skolebygg under oppføring.


Lang prosess med fylket

Siden 2017 har det vært en rekke møter med fylket, og perioder med konkret jobbing når det gjelder de ulike modellene og behov. Hadsel har cirka 500 elever som trenger opplæring i gym. Fylkeskommunen har nærmere 300 elever.

Det betyr at fylket har litt mer krav, de trenger tre salenheter eller en håndballflate som kan deles i tre, totalt 1500-1600 kvadratmeter som et minimum. Vi har behov for litt mindre, med minimum to gymsaler, som er det vi har hatt tidligere, sier Løveng.

En rekke modeller er utredet, også med tanke på at flerbrukshall gir mer tilskudd av spillemidler. Det er tenkt egne innganger, siden det er stor forskjell på førsteklassinger og videregåendeelever.


Svømmeundervisning i Stokmarknes-skolen: 28 timer totalt

Bengt Are Pettersen fra fagforbundet og Steinar Pettersen fra utdanningsforbundet mener det er all grunn til å rope varsku over antallet timer med svømmeopplæring som elevene i Stokmarknes får. – Elevene i tredje, fjerde, sjette og åttende trinn får sju svømmetimer i året, sier de to.


Ikke ei krone avsatt

Problemet er at fylket ikke har lagt inn ei eneste krone i sitt budsjett, til sin del av hallbygging.

– Fylket stopper litt. Det har strandet på økonomi. Fylket har vært tydelig på at de skal betale fjor sine arealer i sin brukstid, men de trenger hall fra åtte til halv fire. Hvem skal da betale for resten ettersom det bare er i bruk en tredjedel av døgnet, sier Løveng som viser til at Hadsel har bra hallkapasitet.

At prosjektet med fylket strandet førte til at kommunen etter 14. oktober måtte kaste seg rundt.

– Vi måtte finne ut hva som er vårt minimumsbehov, to salenheter er det billigste vi kan slippe unna med, sier Løveng, og sa at disse pengene allerede ligger inne i økonomiplanen. Vurderingen er om man skal lfå for minimumsbehov eller tre saler som er en full håndballflate.

– Teoretisk sett kan vi bruke de hallene vi har, men det er en dårlig løsning for de minste ungene. Vi har i dag en gymsal igjen som vi bruker for de minste ungene, de mellomstore og største går til Hadselhallen og bruker den.

Sanere Hadselhallen eller ikke?

Kommunen har ferdig utredet opsjon på opplæringsbasseng.

– Vi kommer med ei sak, men er ikke helt ferdig utredet. Fordi vi ikke går videre fylket, men må utrede Haselhallen som er over 30 åt og der vi har en tilstandsrapport som sier at det begynner å bli en del som må utbedrees. Vi må tenke om vi skal realisere en håndballhall ved skolekvartalet og sanere Hadselhallen. Eller oppgradere Hadselhallen og ha doble utgifter, sier Tommy Løveng.

Kommunen trenger gymfasiliteter allerede neste høst. Da er det planlat riving av den siste gymsalen.

– I byggefasen trenger vi gymfasiliteter og har varsla Hadsel hallpark at vi trenger Hadselhallen selv fra neste høst, sier han.

Hadsel hallpark har sagt opp avtale om bruk av Hadselhallen, men har muligheten til å være i flerbrukshallen.

– De er ikke kasta på gata, forsikrer Tommy Løveng.

Viktigst å ivareta de minste

For 30 år siden gav fylkeskommunen et tilskudd til bygging av Hadselhallen på 1,4 millioner kroner, og har siden den gang nytt godt av lav leie.

Ola Morten Teigen sier det er en juridisk litt komplisert sak, når man skal avgjøre om kommunen skal bygge hall på det som blir en dårlig lokasjon, og i tillegg ha dobbelt opp med haller.

– Det viktigste er at seksåringer har et godt tilbud innendørs, nærme skolen. Vi må første og fremst ta vare på de minste, slår Løveng fast.

Jan Steffensen (MOS) mener det er åpenbart at avstanden til Hadselhallen blir for lang for de minste, og synes ellers det er greit å ta Hadselhallen i bruk når man trenger den.

– Vi gjør ikke dette for å være slemme, men fordi vi har et behov for den, slår Løveng fast om bruken av Hadselhallen.