Bentzen med klare oppfordringer til Dale under NTP-møte

Fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) møtte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). På agendaen sto Nasjonal Transportplan.

Bentzen: – Vi innfører dette for å gi et enda bedre tilbud for lokalbefolkningen.  Foto: Halvard Søvik

Hadsel

Dette melder Nordland fylkeskommune på sine nettsider.

I vurdering av kommende samferdselsprosjekter beregnes samfunnsøkonomisk lønnsomhet når prioriteringene skal gjøres. Samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen mener modellen som brukes ikke har fokus på verdiskapning, næringsliv og eksport.

– Verdiskaping ligger ikke inne som et vurderingsgrunnlag for beslutningsgrunnlaget. Dette er ikke heldig for industri og verdiskapning - spesielt i Nordland, argumenterte samferdselsråd Bentzen da han møtte statsrådden.

Bentzen holder verdiskapingen i distriktene fram når han argumenterer for hvor viktig fylkesvegene er som er transportkorridorer for eksport.

– Statsråden sier vi skal tenke helhetlige korridorer. Da er det viktig at vi ser på hvor fisken kommer fra og hvor den skal. Det gjelder både kystfisket på hvitfisk og laks fra oppdrettsnæringen. Her vil både fiskerihavner, kommunale veger, fylkesveger, riksveger, skred og rassikring være momenter som spiller inn for å gi gode transportkorridorer, argumenterer Bentzen.

Utfordret direkte

Bentzen utfordret statsråden direkte på at prosjekter og prioriteringer må sees i sammenheng med næringsliv og eksport.

– Helt eksplisitt blir det et spørsmål om å se den samfunnsøkonomiske modellen opp mot potensialet for næringslivet, og at dette inkluderes i beslutningsgrunnlag for hva som er lønnsomt av samferdselsprosjekter. Hvordan skal verdiskapningspotensialet fanges opp i prosjekter i den nye nasjonale transportplanen? spør Bentzen og håper poenget kan tas inn i en ny måte å prioritere prosjektene inn i NTP.

Fra kyst til marked

Fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF) er opptatt av Nord-Norges lange satsing «Fra kyst til marked».Ingelin Noresjø, fylkesråd for næring (KrF)

– Regjeringen har forventninger om økt verdiskapning i sjømatnæringa. Da må kyst-til-marked tankegangen nå helt inn i NTP og konkretiseres der, argumenterer næringsråd Noresjø.

Vil belønne klimavennlig transport

Men Noresjø er også opptatt av at klima og miljø også må inn i prosessene rundt Nasjonal Transportplan.

– Det bør belønnes når man går foran og velger klimavennlige investeringer i transportsektoren. Det vil redusere utslipp, som er det viktigste, men det vil også gagne norsk teknologiutvikling og industri, underbygger næringsråd Noresjø.

Grønn mulighet

Samferdselsråd Bentzen hadde også det grønne skiftet på blokka i møtet med samferdselsminister Dale.

– De desidert største effektene i utslippskutt man kan oppnå, finner man på hurtigbåt og ferge. Nasjonalt utgjør Nordland en stor andel, og dermed også en stor mulighet for en stor gevinst i klimabudsjettet for Norges. Det burde tilsi en mye kraftigere finansiering av det grønne skiftet på ferge og hurtigbåt, avslutter samferdselsråd i Nordland, Bent-Joacim Bentzen.