Hadsel

Snarlig avgjørelse om tilsyn

Arbeidstilsynet vil om kort tid bestemme seg for om det skal gjøres et tilsyn i Hadsel kommune.

  Foto: Marius Birkeland

Hadsel

Saken gjelder mulige kritikkverdige forhold ved teknisk etat..

Arbeidstilsynet skrev et brev til Hadsel der tilsynet informerte kommunen om at de vurderte å gjennomføre et tilsyn. Tilsynet ba om en lang rekke opplysninger fra kommunen, knyttet til en bekymringsmelding.