Ønsker tilsyn velkommen på nyåret

Kommunedirektøren i Hadsel ser fram til å få en uavhengig vurdering av arbeidsmiljøet i teknisk sektor. – Vi tar imot Arbeidstilsynet med åpne armer, sier Ola Morten Teigen.

Kommunedirektør i Hadsel, Ola Morten Teigen.   Foto: Per-Eivind Knudsen

Hadsel


Dette melder Hadsel kommune i ei pressemelding.

Rett før helgen fikk Hadsel kommune en melding fra Arbeidstilsynet om at det vil bli gjennomført tilsyn i førstnevntes tekniske sektor. Altså den delen av kommunens virkeområde som blant annet omfatter brann og beredskap, byggesak, kart og oppmåling, uteetaten, vei, vann og avløp. Totalt har sektoren 81 ansatte.


Hadsel har svart Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet på rådhuset

Hadsel har nå svart Arbeidstilsynet, som tidligere har varslet et mulig tilsyn ved kommunen etter en bekymringsmelding. Opplysningene fra en medarbeiderundersøkelse som kommunen nå har gitt til Arbeidstilsynet, viser at enkelte avdelinger tilsynelatende har bedre skår enn andre.


– Som jeg tidligere har uttalt, også i mediene, er det vi som har bedt om et slikt tilsyn rett og slett for å kunne dokumentere én gang for alle hvordan tilstanden er for dem som jobber i denne delen av organisasjonen vår. Derfor tar vi imot Arbeidstilsynet med åpne armer når deres representanter kommer. Det bildet som er skapt i media kan vi nå få Arbeidstilsynets sterke faglige bistand til å rydde opp i, og de forhold som må utbedres vil vi også få klarlagt og utbedret, sier Teigen.


Bekymringsmeldingen i Hadsel:

Meldingen frigis etter 239 dager med hysj-hysj

Etter 239 dager har kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel funnet ut at han skal frigi bekymringsmeldingen som kom fra verneombudet i kommunen.


I april leverte verneombudet ved rådhuset en bekymringsmelding angående arbeidsmiljøet i Hadsels tekniske sektor, basert på enkeltpersoners opplevelse av tilstanden på arbeidsplassen deres. Denne førte til en omfattende intern gjennomgang av tingenes tilstand, som blant annet har resultert i en omorganisering av teknisk sektor, og nå skal altså Arbeidstilsynet inn og gjøre sin vurdering.

– Bekymringsmeldinger skal alltid tas på alvor, noe jeg mener vi har gjort i denne saken. Det kan nevnes at både bedriftshelsetjenesten og politikerne har gitt kommunen ros for hvordan vi har håndtert saken det siste drøye halvåret. Når det er sagt, er det min klare oppfatning at arbeidsmiljøet i teknisk sektor jevnt over er veldig bra. Noe medarbeiderundersøkelsen vi gjennomførte tidligere i år, som handlet spesifikt om å kartlegge arbeidsmiljøet, understøtter, sier kommunedirektøren.

Tilsynet vil finne sted i perioden 21.-23. januar. To personer fra Arbeidstilsynet kommer til rådhuset på Stokmarknes. I tillegg til kommunedirektøren legges det opp til at ledelsen i teknisk sektor, hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten tar del i tilsynet.


Bekymringsmelding teknisk etat i Hadsel kommune:

«Rådhus-klikk» gjorde at folk følte seg oversett og tilsidesatt på jobben

Medarbeidere i teknisk etat i Hadsel kommune mener en rådhus-klikk fikk enkeltpersoner til å føle seg oversett. Andre mener seg tilsidesatt i faglig sammenheng. Hvilke enkeltpersoner som inngikk i klikken, er ikke kjent.


– Vi har flinke og positive folk i teknisk sektor som gjør en utrolig god jobb for kommunen vår. Som arbeidsgiver er kommunen opptatt av å jobbe videre for å skape enda bedre rammer for trivsel og godt arbeidsmiljø i framtiden. Et slikt tilsyn vil forhåpentligvis peke på hva vi allerede gjør bra og hvilke ting vi kan forbedre, alt til det beste for de ansatte, sier Teigen.


Omorganisering av teknisk etat i Hadsel:

Fagforeningen ville ha annen organisering av teknisk etat. Dette fikk de til svar

Fagforeningen NITO fikk i møte med kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel ikke gjennomslag for sitt ønske om en annen tilnærming til ny organisering av teknisk etat i kommunen.