Enighet om å redusere eiendomsskatt til nybyggere i Hadsel

Det haglet med gode forslag under budsjettdebatten i kommunestyret.

Posisjonens budsjett ble vedtatt, og forslaget om å gi distriktene i Hadsel gratis barnehage, var ett av budsjettforslagene som ikke ble vedtatt.  Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Gratis barnehage til alle innbyggere på Innlandet, Strønstad og Langøya, for å stimulere til bolyst, var ett av forslagene som ble fremmet da kommunestyret i Hadsel skulle lage nytt budsjett for 2020, og vedta ny økonomiplanen.