Hurtigrutens Hus:

Hurtigrutens Hus fikk 1,5 millioner

Kommunestyret i Hadsel har bestemt seg for å gi Hurtigrutens Hus 1,5 millioner ekstra.

Aage Rusten (Ap).   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Kommunestyrerepresentant Aage Rusten la fram forslaget. Han mener at det er viktig at alle bidrar både med å framsnakke og å bruke Hurtigrutens Hus.

Utrolig viktig

– Det er utrolig viktig at vi begynner og se for et fantastisk kulturhus vi har i Hadsel. I stedet for å bare se på dette med underskudd.

Rusten viser at det er viktig at politikerne går foran.

– Vi har et utrolig billig kulturhus i Hadsel i forhold til andre kommuner. Det er et fantastisk tilbud. Vi må snu dette til noe positivt, vi må velge å bruke kulturtilbudene og bruke kinoen. Vi må alle snakke positivt om det vi har, sa Rusten.

Han la frem et nytt helhetlig forslag i Hadsel kommunestyre.

Inndekke merforbruk

I punkt en foreslo han at husleie for kommunens bruk av saler og møterom videreføres med 400.000 kroner. Videre foreslo han at Hadsel kommunestyre budsjetterer med 1,2 millioner kroner i husleie for kulturskolen, ungdomsklubben Canari og kontorer til psykiatritjenesten.

I punkt tre i forslaget var et ekstraordinært tilskudd på 1,5 millioner kroner fra Hadsel kommune. Disposisjonsfondet skal reduseres tilsvarende.

Nytt budsjettforslag for Hurtigrutens Hus legges fra i marsmøtet.

Punkt fire i forslaget er at kommunedirektøren bes inndekke merforbruket på 2,33 millioner kroner ved budsjettreguleringen i juni 2020.

– Et greit forslag

– Kommunedirektøren bes ta initiativ til utarbeidelse av eiermelding for foretaket Hurtigrutens Hus KF. Meldingen legges fram i junimøtet 2020. Et utvalg settes ned for å gjennomføre dette arbeidet. Det skal bestå av daglig leder i Hurtigrutens Hus, ordfører, Andreas Øien Johannessen (H) og en representant fra opposisjonen.

Forslaget fra Ap, Sp og Høyre ble vedtatt mot to stemmer.