Gir Widerøe 40 millioner i avgiftslette, neppe billigere billetter

Samferdselsdepartementet vil legge om avgiftene som flyselskapene betaler slik at distriktsrutene kommer bedre ut. Dette vil gi Widerøe avgiftslette på rundt 40 millioner kroner.

Omleggingen av avgiftene som flyselskap betaler vil spesielt komme positivt ut for Widerøe.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Hadsel

Det meldes det i en pressemelding fra FrP sin stortingsguppe.

Hadselværing og Venstre-politiker, Arne Ivar Mikalsen (V), har i flere år jobbet for å få endring i flyselskapene sine avgifter.

– Jeg var med på å få landsmøtet til Venstre til å vedta at avgiftsnivået for småfly skal reduseres. At regjeringen nå er i ferd med å innføre dette, er utrolig artig og noe jeg er veldig fornøyd med. Det tar tid å få gjennom slike forslag, sier Mikalsen til VOL.

Arne Ivar Mikalsen (V) er veldig glad for at samferdselsdepartementet nå velger å legge om avgiftene som flyselskap betaler.  Foto: ArkivfotoVenstre-politikeren mener at de grepene som nå tas er veldig viktig for distriktene, spesielt med tanke på at prisene på de kommersielle flyrutene er mye høyere enn på FOT-rutene. FOT står for forpliktet til offentlig tjenestestyring, som vil si at staten kjøper tjenester for å sikre flytilbud.

– Hvordan Widerøe ønsker å benytte seg av dette, må de selv regne på. Widerøe har tidligere antydet at avgiftene er så høye at det har truet eksistensen til noen flyruter. Avgiftsletten betyr at det sikrer eksistensen til flyrutene, samtidig som at det er en teoretisk mulighet for at billettene på kortbanenettet kan bli billigere, sier Mikalsen.

To hovedgrep

Endringene knyttet til avgifter som gjøres, består i all hovedsak om to grep og vil styrke lønnsomheten til de kommersielle flyrutene i distriktene.

Den ene endringen er at det skal trekkes fra seks tonn ved beregningen av den vektbaserte startavgiften, i praksis bunnfradrag.

– Dette vil slå best ut for Widerøe sine fly, sier Mikalsen.

Den andre endringen er at en større andel av kostnaden for flysikkerhetstjeneste fra de flyselskapene som tar av og lander på norske flyplasser, skal flyttes over til de flyselskapene som bare flyr gjennom det norske luftrommet. Ifølge pressemeldingen vil denne endringen også styrke den generelle konkurransekraften til innenlandsk luftfart.

Denne endringen vil også ha som effekt å styrke den generelle konkurransekraften til innenlandsk luftfart.

– Venstre er svært fornøyd med en omprioritering av flyplassavgiftene. Nå vil distriktsflyplassene kunne få et bedre kommersielt tilbud med fly. Dette er svært viktig for å øke bolysten i distrikts-Norge, sier Venstres Jon Gunnes – andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen i en pressemelding.

Flysikringstjenester omfatter tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjeneste for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjon.

SAS og Norwegian høyere avgifter

I tillegg til de to nevnte hovedgrepene, endrer man beregningen av den avgiften som betales for tårntjenestene på alle unntatt de fire største lufthavnene. Ifølge pressemeldingen vil også dette grepet reduserer avgiftsbyrden for bruken av lette fly.

Ifølge pressemeldingen vil endringene medføre en avgiftslette på 40 millioner kroner for Widerøe, mens SAS og Norwegian vil få en økning på 15 og 17 millioner kroner.