Kåret til Nord-Norges mektigste: Dette mener han om lakseskatt

Nordlys har kåret Inge Berg til Nord-Norges mektigste mann. Men hva mener han om for eksempel lakseskatt?
Hadsel

Nordlys har kåret Inge Berg til Nord-Norges mektigste mann i 2019, og i et lengre intervju med avisen deler Nordlaks-gründeren sine tanker om både fortid, nåtid og fremtid.

I samtalen med avisen snakker Berg blant annet om den foreslåtte lakseskatten. Den er både næringen, kommuner og LO kritiske til.

Berg på sin side trekker frem det mange andre har gjort, nemlig at en eventuell ekstra beskatning av næringen vil sluke kapital. Denne kapitalen mener Berg behøves til fremtidig investering i oppdrettsnæringen. Samtidig advarer han mot konkurranse fra utlandet.

På spørsmål fra Nordlys om ikke en lakseskatt kan gi et bedre renommé for næringen, svarer Berg:

– Enkelte i vår næring har nok blitt kjent for å leve det gode liv preget av luksus, men dette skjer ikke bare i havbruksnæringen. Da er det viktig at man ikke beskatter selskapene, men finner en innretning som treffer bedre med tanke på personlig forbruk og luksus.

Berg melder videre at hans firmas overskudd legges i store investeringer, deriblant havfarmen.