Lytter til kystbefolkningen og skrur fergetakstene tilbake:

– Personlig støtter jeg opprøret, ferga burde vært så billig som mulig

Fylkesrådet skrur takstene tilbake til 2019, og legger kun inn den generelle prisstigningen på 3,1 prosent. I stedet legges det opp til en høyere sommertakst.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Hadsel

Ifølge ei pressemelding har fylkesrådet i Nordland lyttet til fergeopprøret langs kysten, og skrur prisene kraftig ned.