Rapporten fra skredulykka ved Trollfjordhytta er klar

3. november i fjor ble styreleder i Vesterålen Turlag, Trond Løkke, tatt av skred. Nå er ulykkesrapporten ferdig, og DNT håper den vil bidra til at lignende ulykker kan unngås i fremtiden.
Hadsel

– Vi har brukt mye ressurser på å få kartlagt det som skjedde, blant annet ved å organisere befaring sammen med NVE. Flere av turdeltakerne har skrevet omfattende rapporter fra ulykken, og læringsmomenter har vært drøftet på flere styremøter i Vesterålen, sier Trond Løkke i ei pressemelding fra Vesterålen turlag.


Trond Løkke ble tatt av snøskred og lå nesten 1,5 time under snøen:

– Jeg hører at snøen pakker seg rundt meg og jeg klarer ikke å bevege noe som helst

Søndag 3. november ble Trond Løkke (51) tatt av et snøskred i Trollfjorden. Kroppstemperaturen hans var på 26 grader da han ble funnet, og mot alle odds overlevde han.


Blir tatt videre i hele DNT

Læringen handler om alt fra informasjonen på UT.no om eventuelle farer på vei til DNTs hytter på vinterstid, til krav om utstyr og kompetanse på fellesturer og formidling av kunnskap om ferdsel i vintersesongen.


Vesterålen Turlag ble skredrammet

Turfølget på ‪rundt 9 personer var på Trollfjordhytta i anledning en styresamling i Vesterålen Turlag. Personen som ble tatt av skredet ble etter hvert funnet av redningsmannskaper og fraktet ut, skriver Den Norske Turistforening i en pressemelding etter dagens ulykke i Hadsel.


– Rapporten skal diskuteres i hele DNT i tiden framover slik at alle foreninger kan ta del i læringen. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til å trygge ferdselen i vinterfjellet, både i egen organisasjon og utenfor. Vi tar med oss læring både når det kommer til veivalg, sikkerhetsutstyr og tydeligere informasjon i våre kanaler, sier Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.


Trond Løkke utskrevet fra sykehuset etter skredulykken:

DNT og turlaget ber om ro for Løkke

Styreleder i Vesterålen Turlag, Trond Løkke, ble utskrevet fra sykehuset tirsdag 5. november. – Vi er svært glade for dette utfallet, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening i en pressemelding.


Trygge veivalg og skredutstyr

Terrenget rundt Trollfjordhytta er høyalpint, men et område Trond Løkke er svært godt kjent i etter utallige turer og som tilsyn på hytta. Det var på vei for å betrakte et utsatt område at styrelederen ble tatt av skredet.

– Gitt skredfaren den dagen undervurderte jeg helt klart det aktuelle mikroterrenget og den terrengfella som det viste seg at jeg stod i. Sett i ettertid kunne jeg åpenbart unngått det hele ved å ikke bevege med inn i utløpssonen for skredet, sier Løkke.

Styresamlingen Løkke deltok på var planlagt som en barmarkstur, men på grunn av tidlig snøfall ble truger brukt på deler turen. Løkke mente at det skulle være mulig å ta så trygge veivalg at skredutstyr ikke skulle være nødvendig.

– Forholdene tatt i betraktning i ettertid, så burde hele gruppa hatt med seg personlig skredutstyr. Vesterålen Turlag vil fra nå av sette en lavere grense enn tidligere for når turleder skal kreve at deltakerne skal ha med personlig sikkerhetsutstyr slik som spade, søkestang og skredsøker. Fjellsportgruppa i Vesterålen Turlag har allerede et krav om slikt utstyr på alle sine vinterturer, sier Trond Løkke.


Ble tatt av skred ved Trollfjordhytta:

Her blir Løkke fraktet ut

– Med tanke på at han lå nesten 1,5 time under snøen og ble fraktet ut med en såpass lav kroppstemperatur er vi svært glade for utfallet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening. 


Ny befaring i vår

I løpet av våren vil Vesterålen Turlag gjennomføre en nærmere befaring av utsatte områder langs den ruta som ofte kalles vinterruta, og vurdere om disse krever en nærmere beskrivelse i tekst på UT.no og på turlagets egne hjemmesider.

– Det blir til slutt en balansegang om hvor langt man skal gå i å kommunisere farer. Dels fordi lista aldri vil bli uttømmende, og det er alltid vurderinger som turgåerne selv må gjøre. Rollen vi imidlertid kan påta oss, er å legge til rette for at folk finner gode verktøy og selv kan foreta de vurderinger som er nødvendige, sier Trond Løkke.


Skredekspert mener Løkke har vært heldig

Trond Løkke må ha vært særdeles heldig med forholdene da han overlevde halvannen time under snøen, mener Aage Sørensen, som var med på redningsarbeidet under Vassdal-ulykka der 16 soldater omkom.