Utvalg skal følge opp flyplassrapport

Aage Rusten (Ap) mener anbefalingen fra Avinor og Statens vegvesen, som peker på Leknes som storflyplass, er resultatet av et Vesterålen der kommunene ikke klarer å samarbeide med hverandre.

Aage Rusten (Ap) og Aina Nilsen (Sp) i formannskapet i Hadsel.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Rapporten fra Avinor og Statens vegvesen har tidligere konkludert med at det kun er Leknes og Stokmarknes som er mulige lokaliseringer for en storflyplass.

Leknes vurderes som det beste alternativet. Det anbefales også en bedre veiløsning mellom Leknes og Svolvær, og en forutsetning er også at lufthavna i Svolvær legges ned.

Ordfører Kurt Jenssen (Sp) mener løsningen ikke er positiv for Vesterålen og Lofoten. Formannskapet i Hadsel opprettet ei gruppe som skal følge opp rapporten. Den består av ordfører Kurt Jenssen (Sp), Ørjan Robertsen (MOS), Barry Larsen, Toni Gjessing og Arne Ivar Mikalsen (V). Utvalget gis anledning til å utvide med to medlemmer fra næringslivet.

Hele regionen med

Ørjan Robertsen (MOS) er skuffet over det man har oppnådd så langt.

– Da vi fikk den politiske håndsutredninga og fikk starta på nytt med tunnel, det er noe som utløser utrolige muligheter for Lofoten og Vesterålen. Jeg har fulgt saken fra sidelinja og synes ikke det har vært en klar prosess eller arbeids mandat. Jeg hadde forventa å få en hel region med, sier han.

Robertsen mener rapporten som foreligger er et godt utgangspunkt.

– En times radius fra storflyplass på Skagen, så favner man to tredjedeler av Lofoten og Vesterålen sin befolkning. Kontra slik det her er kun tenkt Lofoten. Jeg kan ikke skjønne at løsninga som er anbefalt, er den mest samfunnsøkonomiske lønnsomme, sier Robertsen, som ser fram til å jobbe med saken i utvalget.

Mellom 150 og 200 arbeidsplasser

Lena Arntzen (H) stilte seg bak gruppa, men ville for fremtida gjerne ha flere damer på lista.

– Erna var her og lovet. Men hun sa også noe om at fylket må med. Å få fylket med tar halvannet år å gjøre. KVU-en for Hadselfjordtunnelen ble stoppet fordi man skulle se saken i sammenheng med utredning av fremtidig flyplass-struktur i Lofoten og Vesterålen, sa Kurt Jenssen om bakgrunnen.

Han tilføyer at forslaget medfører helt nye veier i Lofoten, i prinsippet to hovedveier i regionen. Han mener det gir et negativt regnestykke, som ikke er medtatt i beregningen.

– En storflyplass skaper mellom 150 og 200 arbeidsplasser. At vi som region sier at vi sender dette til Evenes, jeg synes det er helt vanvittig. Dette er kompetansearbeidsplasser, som igjen kan gjøre at vi får par til å bosette seg i området, sier Jenssen.

– Ulogisk konklusjon

– Jeg synes denne saken viser at man kommer til kort når man ikke greier å samarbeide. Når kommunene i Vesterålen ikke klarer å bli enige om hva som gagner vår region, blir det ingenting, slår Aage Rusten fast.

– Samarbeider vi, så klarer vi å unne det at noe kommer i Hadsel. Eller til Sortland og Andøya. Om vi skal krangle og diskutere blir resultatet det vi nå har. Konklusjonen som er fatta, at det er Leknes som gagner mest, er ulogisk, sier han.

– Noe av problemer er at Stokmarknes Lufthavn ses på som er Hadsel-prosjekt. Det er helt utrolig all den tid her er 100.000 passasjerer. Om flyplassen forsvinner går det ut over hele Vesterålen. Problemet er at våre nabokommuner stirrer seg blind på Evenes, sier Arne Ivar Mikalsen (V).

Vi skal ikke grave oss ned

– Det må jobbes fremover. Vi sier storflyplass, men vi må ta med nye og bedre flytyper i beregningen, som kan frakte 100 passasjerer direkte fra Skagen til Oslo. Vi må virkelig dra på i denne saken, sier Mikalsen.

Aina Nilsen (Sp) roser det som er en pro-aktiv holdning, der det settes ned et utvalg som skal ta fatt. Hun stilte spørsmål med om rapporten har gått nok i detaljer, og viser til at den er et verktøy både for Hadsel og de andre kommunene.

– Det er tre regioner som er med, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Å få spille på lag med noen som ikke er fra Hadsel kommune, må vi gjøre. Ei pro-aktiv holdning er viktig. Det er nå jobben begynner, vi skal ikke grave oss ned nå, sier hun.