Korona-mistanken i Vesterålen: Håper på prøvesvar fredag

Kommuneoverlegen i Hadsel håper på prøvesvar i løpet av fredagen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin. FOTO: ATLE NIELSEN 

Hadsel

Torsdag ble det klart at fire vesterålinger, én i Hadsel, to i Sortland og én i Øksnes, ble testet for korona-smitte.

Fredag kom Hadsel kommune med en oppdatering.

Det er én person som er testet for Coronavirus i Hadsel kommune. Svaret på prøven vil tidligst komme i løpet av fredag.

– Vi får sannsynligvis svar på denne prøven fredag, men det kan også ta lenger tid, sier kommuneoverlege i Hadsel kommune, Ingebjørn Bleidvin.

Pågang

Det har vært større pågang på telefon hos legevakten/legekontorene de siste dagene, også fra personer som ikke har symptomer. Det er viktig å understreke at du både skal ha vært i de områdene som er definert som smitteområder og ha symptomer, før det er mistanke om smitte. Hvilke områder som er definert som smitteområder er oppdatert på Folkehelseinstituttets sider.

Kommuneoverlegen og smittevernlege Martin Larsen Drageset minner om rådene fra kommuneoverlegene i Vesterålen, som ble sendt ut torsdag:

Det er to ting som nå er viktige at alle bidrar til:

1. Si fra til helsevesenet ved mistanke om smitte. Ikke oppsøk legekontoret personlig.

2. Forebygge smitte gjennom god hverdagshygiene.

Planverk

– Hadsel kommune har planverk for å håndtere større sykdomsutbrudd og disse planene har vært gjennomgått i forbindelse med utbruddet av koronaviruset. Kommuneledelsen var samlet fredag morgen for å gå gjennom beredskapen til Hadsel kommune.

I Norge er det Folkehelseinstituttet som står for den oppdaterte og offisielle informasjonen.

– Lurer du på noe er deres nettsider FHI.no det beste stedet å få svar, opplyser kommunen.

Symptomene på koronavirus minner om vanlige influensasymptomer: hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Har du i tillegg, i løpet av de siste 14 dagene, vært i nærkontakt med en smittet person eller oppholdt deg et sted som står på FHI sin liste over smitteområder, bes du ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale undersøkelse.

Det er altså kun hvis du både har symptomer og har vært i et område på FHI sin liste over smitteområder (eller vært i kontakt med en smittet person) at det er grunn til å ta kontakt, opplyses det.

Det er svært viktig at du tar kontakt med legekontor/legevakt per telefon.

Kommunen vil som hovedregel organisere prøvetaking hjemme hos deg, og et svar vil stort sett foreligge dagen etter prøven er tatt.

Slik forebygger du

God håndhygiene er det viktigste for å hindre smitte. Rådene er de samme som for omgangssyke og influensa:

  • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise
  • Vi vil oppfordre alle i Vesterålen til å følge disse rådene for god forebygging slik at vi kan begrense smitte av flere ulike typer virus og ikke bare koronavirus