– Systematisk overkjørt gjennom 20 år

– I en 20 år lang prosess føler jeg meg systematisk og fullstendig overkjørt av lokale myndigheter i Hadsel kommune. Det har skjedd dokument-fusk, jeg har fått medhold i to rettsinstanser, det har vært manglende varsling og feilinformering av formannskap og kommunestyre. Nå må jeg vurdere å gå til retten igjen.

– Urettferdigheten mot meg og min familie er kanskje ikke så interessant for utenforstående, men saken har en annen meget viktig side, og det kalles «uforstand innen offentlig forvaltning», sier Nikolai Bøe Olsen til Vol.  Foto: Jane Willassen

– Det ble begått ulovligheter fra kommunens side gjennom manglende varsling.

Nikolai Bøe Olsen
Hadsel

Det sier Nikolai Bøe Olsen, grunneier i Hadsel, til Vol. Siden 2000 har han vært utsatt for det han mener er feil og lovbrudd, og han har arkivet sitt full av dokumenter som han mener skal bevise hans påstander. Det består av brev, klager og avslag - samt en dom fra Hålogaland lagmannsrett.