Folkemøte om hotellplaner avlyst

Tirsdag 17. mars skulle folkemøte om hotellplanene på Stokmarknes etter planen holdes på Hadsel Rådhus. Nå er folkemøtet et av mange arrangement som avlyses grunnet koronaviruset.

Slik kan Hotell Richard With bli seende ut sett fra Børøya.  Foto: Visavis

Hadsel

Reguleringsplanen for Hotell Richard With er ute på høring med høringsfrist 1. april. I denne forbindelse skulle kommunen og selskapet bak planene, Hotell Richard With AS, orientere om reguleringsplanen og driften videre. I folkemøtet skulle det også bli mulighet for alle som hadde spørsmål å stille disse.

Hadsel kommune skriver i et innlegg på Facebook-arrangementet at folkemøtet avlyses som følge av lokale og nasjonale helsefaglige råd rundt arrangement og samlinger.

– Kommunen følger føre-var-prinsippet og oppfordrer folk til å delta i høringer gjennom andre kanaler, herunder e-post til postmottak@hadsel.kommune.no, skriver kommunen.

Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommunes saksbehandler i saken, sier til VOL at folks medvirkning og muligheter til spørsmål og innspill fortsatt er tilstede selv om folkemøtet er avlyst.

– Det blir en litt annen medvirkning enn vi hadde tenkt, men i høringsrunden har folk også mulighet til å komme med spørsmål. Disse vil da bli besvart på vanlig måte sammen med eventuelle innkomne merknader, sier Haakonsen.