Formannskapsmøte i Hadsel som planlagt

Etter avklaringer fra ordfører gjennomføres morgendagens møte i formannskapet i Hadsel som planlagt. Det vil imidlertid bli adgang til å delta via Skype for de som ønsker det.

Kommunedirektør i Hadsel, Ola Morten Teigen.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

Møtet gjennomføres etter en konkret risikovurdering basert på nasjonale myndigheters råd, og noen tiltak gjøres. Dette inkluderer blant annet at møtet gjennomføres i kommunestyresalen, slik at det blir nytt møtested.

Videre ønsker ordfører å forkorte møtet noe. Dette skjer ved at det fremmes forslag om å utsette flere saker.

Risikovurdering vedrørende politiske møter i Hadsel:

Hadsel kommune har gjort en risikovurdering rundt politiske møter. Vurderingen er gjort i samråd med kommuneoverlege/smittevernlege og oppdatert informasjon og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. På bakgrunn av møtenes størrelse er det inntil videre forsvarlig å avholde politiske møter med disse tiltakene:

- Det blir satt ut håndsprit

- Møtene holdes i kommunestyresalen, slik at det ikke er nødvendig å sitte tett sammen

- Det blir ikke servert «håndmat» hvor flere spiser av samme fat, men mat til hver enkelt

- Retningslinjer for oppmøte blir kommunisert

- Alle møtende følger Folkehelseinstituttets råd for å unngå både å få og å spre smitte

Retningslinjer for oppmøte:

- Har du vært i et område med vedvarende spredning av koronasmitte de siste 14 dagene, ber vi deg melde forfall til møtet

- Har du de siste 14 dagene vært i nærkontakt med person er bekreftet smittet av korona, ber vi deg om å melde forfall til møtet

- Har du tegn til luftveisvirus, ber vi deg om å melde forfall til møtet