– Begrens reising utenfor egen kommune

Det sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i en orientering til formannskapet i Hadsel. I tillegg anbefaler kommuneoverlegene i Vesterålen at innbyggerne på generell basis begrenser reising utenfor egen kommune.

Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel kommune.   Foto: Arkivfoto

Hadsel

For å begrense innføring av smitte har kommuneoverlegene i Vesterålen torsdag morgen hatt et fellesmøte, som har resultert i en liste med anbefalinger og påleggelser. Blant annet settes foten ned for innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere.

Følgende bestemmelser ble vedtatt i kommuneoverlegeformum for Vesterålen torsdag 12. mars.

Det er altså likelydende bestemmelser for alle kommunene i Vesterålen.


  • Maks 50 deltakere på innendørs arrangement, og det er å regne som et påbud
  • Alle møter som involverer reise utenfor kommunen, bør tas på video.
  • På generell basis alle reiser utenfor egen kommune bør begrenses. Ingen hjemmel for å stenge kommunen, men dette er en sterk anbefaling.
  • Ingen passasjerer fra Hurtigruten får gå i land. Gjelder både Vesterålen og Lofoten.
  • Når det gjelder flyplassene, vil kommuneoverlegene i Hadsel og Andøy sende henvendelser til Avinor og flyplasser, at det forutsettes at de screener passasjerer som skal om bord. Forutsetter at passasjerer fra smitteområder skal i karantene.

  Legekontor:

  - Ingen med luftveissymptomer skal møte opp på legekontoret uanmeldt. Hvis du har behov for kontakt med lege, og har luftveissymptomer, skal du alltid ringe først. Dette gjelder uavhengig om du har vært ute og reist.

  Tiltak for kommunale ansatte

  - Alle som kan ha hjemmekontor starter med dette. IKT-avdelinger mobiliseres i den grad det trengs utstyr.

  - Alle møter som involerer reise utenfor kommunen skal i utgangspunktet holdes på video/telefon. Unntak må søkes om.

  - All reise utenfor egen kommune som ikke er høyst nødvendig bør begrenses.

  Havnene

  På grunn av den forverrede koronasituasjonen nasjonalt har kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen besluttet at ingen passasjerer fra Hurtigruten eller andre større passasjerbåter får gå i land i havnene i regionen. Beslutningen er hjemlet i Smittevernlovens § 4-1, og trer i kraft så snart som praktisk mulig fra 12.03.20. Nordland er et av fylkene med færrest smittede i forhold til innbyggertall, og omfattende tiltak er nødvendig for å holde smittetallet lavest mulig. Befolkningen i regionen må være forberedt på ytterligere tiltak de kommende dagene.

  Flyplassene

  - Kommuneoverlegen i Hadsel og Andøy sender henvendelse til Avinor og flyselskapene med melding om at det forutsettes at alle passasjerer screenes om bord iht krav og skjema utsendt av Helsedirektoratet 10.03, og at kommunen får beskjed om passasjerer som fyller kriteriene for karantene og isolasjon. Disse blir da i første omgang sendt i karantene på.

  Diskusjon rundt påbud om besøksnekt

  - Vi vet det er kommuner som har satt bom stopp for besøk på institusjoner med eldre. Er det noe dere har vurdert, spør Kurt Jenssen i Hadsel formannskap.

  - Det har vi ikke tatt opp i dag, fordi det egentlig er distribuert til institusjonene for to-tre uker siden, sier Bleidvin, som legger til at han har tillitt til pårørende og ansatte.

  - Det er ikke satt bom stopp nå, men vi har lagt til grunn at pårørende skjønner at de ikke skal komme på besøk. Avdelings- og institusjonsledere i praksis har stoppet for alt besøk. Om vi i Hadsel skal legge ned formelt forbud, kan vi diskutere, men jeg stoler på pårørende og ansatte, sier Bleidvin.

  Arne Ivar Mikalsen (V) stiller spørsmål ved om forsyningssituasjonen vil sikres, så folk får tilgang på mat.

  - Det er viktig at folk ikke hamstrer, og tenker fellesskap, kommenterer Bleidvin.