Vurderer flere tunnelkrysninger under Hadselfjorden

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Nils Petter Rusånes orienterte formannskapet om konseptvalgutredning for nye krysninger av Hadselfjorden. Blir det undersjøisk tunnel, kan den årlige trafikken mellom Melbu og Fiskebøl femdobles.

En tåkelagt Hadselfjord  Foto: Idar Wangen

Hadsel

Prosjektlederen viste til mandatet fra Samferdselsdepartementet, som har vurdert krysningen av Hadselfjorden som den største hindringen for effektiv transport innenfor regionen. Dersom de andre KVUer i regionen, først og fremst Hålogalandsveien og nye E 10 gjennom Lofoten, blir gjennomført vel å merke.