Har opprettet hjelpegruppe på Facebook

I Vesterålen hjelper vi hverandre, slår Renathe Eriksen fast. I løpet av ett døgn har over 500 personer meldt seg på Facebook-gruppa, «I Vesterålen hjelper vi hverandre». Intensjonen er å gi hjelp til vesterålinger i forbindelse med koronaviruset.

Dugnadsånd: Over 500 har meldt seg som frivillige hjelpere på gruppa.   Foto: Skjermdump

Hadsel

Dugnadsånden blant vesterålinger er stor, viser det seg. Torsdag 12. mars opprettet Renate Eriksen gruppa som har som mål å hjelpe de som trenger det med ærend.

I løpet av et døgn har over 500 frivillige meldt seg, som ønsker å hjelpe til.

Veldig god oppslutning

Jeg er kjempeglad for dette, det er ei veldig bra oppslutning. Dette skal ikke være noe som bidrar til mer smitte eller som er smittefarlig. Eksempelvis er det å handle, hente medisiner med mer til mennesker som av ulike grunner ikke kommer seg ut selv, sier hun.

Eriksen oppfordrer også til å dele av det vi har ekstra dersom butikkene er utsolgt for det mest nødvendige.

– Vi er i en situasjon som vi aldri før har vært i, og vi vet ikke hvor lenge det varer eller hvordan det blir. Det å ha en positiv motkraft til den litt negative egoismen som mange mener man har, er viktig, sier hun.

Følg råd fra myndighetene

På gruppa I Vesterålen hjelper vi hverandre oppfordres folk til å skrive hvor de bor og at alle må følge myndighetenes råd for karantene og isolering

– De som skal hjelpe og de som skal ta imot hjelp må avtale seg imellom hvordan oppdraget skal utføres. Snakk sammen slik at dere er trygge på hverandres smittesituasjon og hvilke forhåndsregler som må tas.

– Når det avtales hjelp/oppdrag er det viktig å følge anbefalingene for håndhygiene. Antibac er bra, men håndvask er det beste!

Base av frivillige hjelpere

– Jeg har fått tilbakemelding fra leder i Hadsel Røde Kors og det er kommunen som har koordineringsansvaret. Men nå har vi i alle fall en stor base med folk som har lyst til å hjelpe til og som har meldt seg frivillig, sier Eriksen.

Hun viser til at dette er noe kommunene kan benytte seg av.

– Man når fort ut i sosiale media. Kanskje skulle jeg ventet litt, men det er mange som sitter hjemme, og det kan være mange grunner til at man ikke tør å gå ut. Eller at man er satt i karantene etter reising, sier hun.

– Vi er isolert på en annen måte enn før, og det kan føles både ensomt og usikkert for de som ikke har noen, sier hun.

Henteoppdrag og varekjøring

Mange trenger små henteoppdrag, eller hjelp til å få handlet inn varer.

– Alle som kommer tilbake fra ferie skal rett i karantene, og disse er blant de som trenger henteoppdrag. Å følge de pålegg som er kommet fra myndighetene, er kjempeviktig, sier hun.

– Vi vet vi som bor i Vesterålen har en mobiliseringsånd i oss. Det er kjempegodt å se det. Selv om vi nå sitter bak hvert vårt tastatur, sier Eriksen fast.

Kommunen må få oversikt

Ulf Ruud Larsen er leder for Hadsel Røde Kort og han synes tiltaket er godt, men minner om at kommunene må få oversikt over behov.

– Dette bør derfor gå inn i kommunenes koordinering. Jeg kan nevne at lokale Røde Kors i Vesterålen har beredskaps-avtale med kommunene. Jeg er selv leder av Hadsel Røde Kors, og vi har beredskaps-avtale med Hadsel Kommune. Andre lag og foreninger har vært inne på samme tanke, men jeg tror det veldig viktig at vi stiller våre ressurser og velvilje til disposisjon for de som kan koordinere, skriver Ulf Ruud Larsen på gruppens side.