Har du helsefaglig bakgrunn? Da ønsker Hadsel kommune registrere deg

Helsetjenestene i Hadsel kommune er under stort press og ønsker derfor å få oversikt over tilgjengelig helsepersonell.
Hadsel


– Vi vet at det er mange som ønsker å bidra og har også blitt kontaktet av flere allerede. Nå ønsker vi å få oversikt over tilgjengelig helsepersonell, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i en pressemelding.

I første omgang ønsker kommunen en oversikt over tilgjengelig helsepersonell.

Helsepersonell kan omfatte personer med helsefaglig erfaring eller kompetanse fra offentlig eller privat sektor som jobber innenfor andre yrker, eller som er pensjonister, samt helsefagelever, medisinstudenter, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter og andre.

– Alle er verdifulle for oss, om du har jobbet som pleieassistent eller det er lang tid siden du har utøvet yrket ditt. Det er bedre at for mange registrerer seg enn for få, sier Celius.

Hadsel kommune har opprettet et eget registreringsskjema for personer med helsefaglig utdanning og erfaring, som arbeider med andre oppgaver i dag:

https://www.hadsel.kommune.no/registrering-av-helsepersonell.525484.no.html